ملک زاده به هنرآنلاین گفت: به نظرم نسل جدیدی که وارد این عرصه می شوند با امکاناتی که نسبت به گذشته خوشنویسی دارند خیلی خوب توانسته است رشد کند. تنها نگرانی کسانی که در این عرصه فعالیت می کنند وضعیت معیشتی آنهاست، چرا که بودجه ای برای خرید آثار نیست و به آینده نمی توانند امیدوار باشند. اما از نظر کیفی می توان گفت خوشنویسی رشد چشمگیری دراین عرصه داشته است. وی ادامه داد: امیدوارم بودجه یک دهم درصدی که برای خرید آثار هنری در نظر گرفته شده است محقق شود و این بودجه صرف خرید آثار هنرمندانی شود که لیاقت آن را دارند، نه کسانی که شایسته نیستند. با برنامه ریزی درست مسئولین این امر به خوبی میسر خواهد شد ضمن اینکه ما هنرمندان امیدوار به این هستیم که این بودجه افزایش یافته و ادامه پیدا کند تا خرید آثار هنری نیز تبدیل به یک فرهنگ عامه شود و آثار هنری هنرمندان نیز به خانه ها راه یابد. این هنرمند خوشنویس بااشاره به نوپا بودن دوسالانه خوشنویسی افزود: این دوسالانه هنوز درحال کسب تجربه است. به نظر من عمده مشکلی که برای برپایی دوسالانه وجود دارد برگزاری آن در استان قزوین است چرا که این استان هنوز زیرساخت های لازم برای برگزاری یک دوسالانه بین المللی را ندارد. ما هنوز در این استان یک مکان که دارای استانداردهای لازم برای نمایش آثار باشد نداریم. مجموعه تاریخی سعد السلطنه جای مناسبی برای نمایش آثار خوشنویسی نیست، حتی نمی توان در این مجموعه به درستی از آثار حفاظت کرد همان طور که در دوسالانه قبلی یکی از آثار من گم شد. وی اظهار کرد: برای برگزاری دوسالانه باید محل مناسب و استانداری وجود داشته باشد و این حداقل امکان برای برگزاری یک دوسالانه بین المللی است. امیدوارم در سال های آینده محلی مناسب ساخته و بنا کنند چرا که وقتی استان قزوین به عنوان پایتخت خوشنویسی مطرح می شود باید جایگاه مناسب برای نمایش آثار هم وجود داشته باشد. ملک زاده گفت: ۵ خرداد ماه نمایشگاهی در باغ موزه تجریش برگزار می کنم و در کنار دوستان و هنرجویان آثاری را به نمایش خواهم گذاشت.
انتهای پیام/31/32