جعفری با تایید ایده برپایی نمایشگاه آثار کوچک که امسال برای دومین سال متوالی از طرف انجمن نقاشان ایران برپا می شود به هنرآنلاین گفت: در حال حاضر مشغول آماده کردن چند کار برای نمایشگاه آثار کوچک هستم.

وی در ادامه گفت: من کاملا با این طرح موافقم. اجرای این تصمیم باعث رونق هنر در میان هنردوستان می شود. متاسفانه برخی هنرمندان موافق اجرایای طرح نیستند.

وی درباره دلایل مخالفت این عده گفت: آن جایی که هنرمند اثری را خلق می کند و به این می اندیشد که آیا این کار را بالای ۱۰ میلیون می خرند یا اگر به حراجی برود چه مبلغی بابتش پرداخت می شود ، باید گفت نقاشی همان جا مرده است. سخنم با هنرمندانی است که وقتی واسطه حراجی ها به آنها می گوید" دیدی چه پولی بابت اثرت گرفتم "باید به او گفت: تو اثری را از من گرفتی که شاید در دنیا یکی باشد ولی چیزی به من دادی که همسایه ام ممکن است ۵۰ برابر آن را داشته باشد. نگاه مادی به هنر بسیار غم انگیز است.

انتهای پیام/34