صادق تبریزی هنرمند خوشنویس به هنرآنلاین گفت: متاسفانه این روزها ما با مشکل بزرگی رو به رو هستیم؛ سالیان متمادی است که انجمن خوشنویسان مشغول به تربیت خوشنویسان جدید است که در مدت کوتاهی خوشنویس می شوند اما در واقع بازاری برای آنها وجود ندارد. زمانی که شما خوشنویس برتر باشید اما سفارش کار برایتان وجود نداشته باشد نمی توانید در این بازار کار کنید. این روزها تمام خطوط اسلامی را شما با یک حرکت ساده می توانید از طریق کامپیوتر برای هر آن چه که می خواهید استفاده کنید و دیگر نیازی به سفارش به خوشنویس باقی نمی ماند. وی با اشاره به بی نال خوشنویسی که در اردیبهشت ماه برگزار می شود ادامه داد: دوسالانه ها یا بی نالهای هنری اقتباسی است از اروپا و هدف از برگزاری آن نشان دادن جدیدترین پدیده های هنری یک جامعه در رشته ای خاص است که در یک نمایشگاه به نمایش در می آید. اما خوشنویسی هنر جدیدی نیست و قدمتی 400 ساله دارد که متاسفانه نمی توان گفت مثلا طی دو سال اخیر پیشرفتی کرده است یا به راه جدیدی مثلا رفته است. این استاد پیشکسوت افزود: هنرمندان قدیمی در ۴۰۰ سال پیش در واقع این هنر را به اوج خود رسانده و به زیبایی آن را به نمایش گذاشتند دیگر چیزی نمی ماند که بخواهیم ارائه دهیم و آنچه که به نمایش در می آید تنها تکرار و تقلید از هنر پیشکسوتان است . تبریزی تصریح کرد: اگر قبول کنیم بی نال جدیدترین آثار را به نمایش در می آورد خوشنویسی جایی در این بین ندارد. خط هایی که بوجود آمده و گمان می بریم ابداعی در آن ها وجود دارد وقتی با نگاه کارشناسی به آنها بنگریم می بینیم که تنها ترکیب خط‌های دیگر را خراب کرده اند. وی اظهار کرد: در طی این سالها خط به اوج زیبایی خود رسیده و تثبیت شده است و خط های جدید در واقع زیبایی ندارد، شما درهنرهای دیگر می بینید که سبکی جدید بوجود آمده و حرف تازه ای برای گفتن دارد در واقع هنر باید نوآوری و ابداع داشته باشد چیزی که در خوشنویسی دیگر وجود ندارد. تبریزی خاطرنشان کرد: درحال حاضر خوشنویسی دیگر هنر نیست و تبدیل به یک فن شده است هنر زمانی است که پدیده جدیدی ظاهر شود. ۴۰۰ سال پیش همه اساتید فن این هنر را به زیبایی انجام داده اند ودیگر به زیبایی آنها کسی نمی تواند کار کند. انتهای پیام/۳۲