هنرآنلاین//تصویر سازی از مصادیق و مفاهیم وجودی این باورها همواره دغدغه ای جدی را برای هنرمندان ایجاد کرده است. ازمصادیق اصلی این باورها در اذهان عمومی ، اولیا و ائمه اطهار هستند که هریک بنا بر رسالت و ماموریت ها ، همچنین فراز های حیات پر برکتشان جایگاه و موقعیت خاصی در مسیر هدایت و راهنمایی بشر به سوی تعالی و کمال دارند. اما تصویر سازی مفاهیم و ارزش هایی که از کلام و منش این بزرگان انتقال داده می شود تامل و دقت مضاعفی را از سوی هنرمندان می طلبد.

اصلی ترین راهکاری که هنرمندان به ویژه در عرصه هنرهای تجسمی به صورت معمول و متعارف به آن دست پیدا کرده اند را باید در تمثیل سازی و برداشت های نمادین از مفاهیم و ارزش ها مشاهده کرد. هنرمندان تصویرگر، از دیرباز تلاشی گسترده دربه تصویردرآوردن مفاهیمی چون وحی، عروج، انتظار و دیگر مفاهیم قدسی داشته اند و حقیقتا در این امر به دستاوردهای شگفت انگیز و با ارزشی دست پیدا کرده اند. مفاهیم دینی به شکل یک فضا و اتمسفر است.

هنرمندی که اثری را بر پتایه مفاهیم دینی خلق می‌کند، در حقیقت فضایی ایجاد می کند که مخاطب درون یک مفهوم دینی قرار بگیرد؛ یعنی وقتی از آن فضا خارج می‌شود بتواند بگوید من این صفت را فهم کرده‌ام. این رویکرد که تا پیش از این درهنرهای سنتی ما همچون معماری، کاشی و آینه کاری، قابل مشاهده است، امروزه در نقاشی، مجسمه سازی و حتی در شاخه های هنری نوظهوری چون اینستالیشن و پرفورمانس ها پی گیری می شود و از قضا با توجه به امکانات و ظرفیت های متعددی که این شاخه ها در خود دارند به دست آوردهای تازه و بدیعی رسیده است.

رسانه های هنری جدید، همچنان که اشاره شد با استفاده از ظرفیت های نامحدودی که از تلفیق و ترکیب مواد و عناصر پدید می آید، افق های تازه تر و تاثیرگذارتری را هم در این خصوص پیشنهاد می کنند. اگر نقاشی فقط در پردازش فرم های تمثیلی و تعیین فضای رنگی بود که موفق به تجسم مفاهیم می شد، هنرهای جدید علاوه بر این ها از قابلیت های متعدد دیگری چون نور، فضا و حرکت هم بهره می برند.

فضا سازی و چیدمان که از عناصر اصلی رسانه های هنری جدید محسوب می شوند، در انتقال مفاهیم به شکلی تاثیر گذار نقش مهمی دارند. به عنوان مثال تاثیری که معماری ایرانی- اسلامی در کاربرد نور و رنگ به مخاطب خود القا می کند عینا در چیدمان های هنری جدید قابل اجرا است و از آنجا که این چیدمان ها جدا از بستر زندگی واقعی شکل می گیرند با روح انتزاعی مفاهیم و ارزش های دینی تناسب نزدیک تری پیدا می کنند.