به گزارش هنرآنلاین، در مرحله دوم ارزیابی ، با توجه به تعداد کم آثار قابل قبول ، تنها دو متن مورد پذیرش قرار گرفت ، که به دلیل بدست نیاوردن حد نصاب داوری و نیز کیفیت مورد قبول این دو متن ، به شرح ذیل از آنها تقدیر به عمل آورده می شود.

بنابراین گزارش؛ لوح تقدیر و هدیه نقدی به مبلغ 15 میلیون ریال به جناب آقای محسن رهنما برای نگارش نمایشنامه "هچل" از شهر اصفهان و لوح تقدیر و هدیه نقدی به مبلغ 5 میلیون ریال به جناب آقای محمد محمودی برای نگارش نمایشنامه "تیغ ماهی" از نجف آبادتعلق گرفت.

انتهای پیام/