به گزارش هنرآنلاین، در آئین بزرگداشت اردیبهشت تئاتر در اصفهان، پیام معاون فرهنگی وزارت ارشاد توسط مدیر هنری اداره ارشاد اصفهان قرائت شد، شاه آبادی در بخشی از این پیام تئاتر را به مصابه خانواده، اجتماع و زندگی که دارای فطرت و ماهیتی گروهی است، دانست و تصریح کرد: تئاتر بدون وحدت و همدلی راه به جایی ندارد و همه تلاش‎ها و کوشش‎ها که در تئاتر خلق می‎شود، برای رسیدن به عنصری الهی و دستیابی به حقیقت است که گوهره اصلی تئاتر را تشکیل می‎دهد.

حمید شاه‌آبادی در بخش دیگری از این پیام تصریح کرد: منظور ما از حقیقت تئاتر ایجاد صحنه‎ای است که بازیگر در لحظه‎های آفرینش از آن استفاده می‎کند، تا با تماشاگر به باوری ایمانی و مشترک برسد، شرایط و اعمالی تخیلی که رنگ باور حقیقی به خود می‎گیرد و واقعیت موجود را به رفعت حقیقت نزدیک می‎سازد، این فرآیند موهبتی است که آن را حقانیت نقش می‎نامیم و خوشنودی و رستگاری، پیامد معنویت و تعهد است.

وی در ادامه تئاتر را هنری که به دور از هر فشاری از ذات و درون هنرمند دوشیده و بی واسطه به جان مخاطب می‎نشیند، دانست و اضافه کرد: گرچه دولت از هنر هنرمند دفاع می‎کند، اما این به منزله ایجاد هنر دولتی نبوده بلکه هنر فی ‎نفسه امری مردمی است و طبعا ذاتی مردمی دارد که با روح و جان مخاطب به ارتباط می‎نشیند.

معاون فرهنگی وزارت ارشاد، افزود: سیاست فرهنگی از یک سو، تلاش برای بسترسازی و شکوفاسازی هنر اصیل معنوی است و از دیگر سو کشاندن اقشار مختلف مردم به دنیای هنر و افزایش تماشاگران و هموار کردن راه فرود هنرمندان برجسته و نوظهور است و در نتیجه صیانت از ارزش‎ها و منویات حقیقی تئاتر به هر دو گروه مترتب است.

وی در ادامه اضافه کرد: از این رو ما نه به دنبال تئاترهای بازاری هستیم که به پول می‎اندیشند و می‎کوشند تماشاگر بیشتری از آن خود کنند و نه به دنبال تئاتری که با تزریق پول تهیه می‎شود، تئاتر بنا بر ذات و ماهیت اهداف و آرمان‎های حضور و فاخر خود را از حیث معنا و ساختار دنبال می‎کند و مانایی آن در گرو تحقق چنین اهدافی است.

انتهای پیام/