به گزارش هنرآنلاین، در آئین بزرگداشت اردیبهشت تئاتر در اصفهان، پیام مدیرکل هنرهای نمایشی ایران توسط مدیر انجمن هنرهای نمایشی اصفهان قرائت شد.

در این پیام تصریح شده است: به رغم همه فرازها و فرودها، حفظ کیان و منزلت هنر والای تئاتر در دستور کار ما است، تهاجمات فرهنگی مرزهای تئاتر ما را به مخاطره می‎اندازد، ولی ما به هویت و ذات حقیقی تئاتر می‎بالیم و بر آنیم تا تئاتر گویای هویت ما باشد این دغدغه ملی و فراگیر است و خانواده تئاتر به آن اندیشه می‎کند و با خلاقیت‎های تازه و در نوردین افق‎های نو تجربه‎های متفاوت چشم اندازهای آرمانی خود را رقم می‎زند.

در بخش دیگری از این پیام تاکید شده است: تمرکز زدایی فرهنگی از جمله سیاست‎های اداره کل هنرهای نمایشی است که نه قصد انبوه سازی تئاتر را دارد و نه قصد عبور از ارزش‎های معنوی و متعالی این هنر فاخر، حفظ و نگهداری مفاهیم ملی و ایجاد همبستگی اجتماعی و استعلای انسانی و آفرینش‎های ماندگار را مدنظر باشد و با شعار تئاتر برای همه، همه آحاد و اقشار مرز و بوم را بی‌هیچ تمایزی مورد حمایت جدی قرار دهد.

مدیر کل هنرهای نمایشی ایران در ادامه این پیام آورده است: تلاش پویا و خلاقانه هنرمندان ایران طی سال گذشته حاکی از آن است که این روند رو به رشد همچنان مصمم و جدی عزم و اراده خود را بر آن نهاده تا پیوند حقیقی را با مخاطبان برقرار ساخته و راه را برای استفاده از برنامه‎های تئاتری هموار سازد.

در بخش پایانی این پیام آمده است: تئاتر ایران در آمایش سرزمینی خود همواره تکیه و اتکا به ویژگی‎های بومی و اقلیمی دارد و هم از بروز و ظهور خلاقیت‎های نو و شگرف حمایت می‎کند و اهتمام به حرمت گذاری هنرمندان عرصه هنر و پیوند هرچه بیشتر با مردم از دیگر اهداف کلان تئاتر است که امیدواریم در سال آتی دستاوردهای سزاواری داشته باشد.

انتهای پیام/