به گزارش هنرآنلاین، در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره فیلم کوتاه "سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" سه اثر فیلم، هفت فیلم مستند، یک فیلم داستانی، یک فیلم در بخش نگاه ویژه، یک مقاله و نیز یک فیلم نامه دیپلم افتخار جشنواره را دریافت کردند.

در بخش آزاد، دیپلم افتخار به بهترین فیلم با عنوان "دست‌های بینا" با ساختار مستند به محمد حسین حاجی ده آبادی، "اثر انگشت در سفال" با ساختار داستانی به محمد توکلی و "کار" با ساختار پویا نمایی به علیرضا مهاجرانی اهداء شد.

همچنین در بخش ساخت فیلم مستند، دیپلم افتخار به فیلم "سازه‌ها مقاوم می‌شوند" اهدا شد.

در بخش تولیدات صنعتی به خاطر ساخت فیلم مستند "برادران زمین" دیپلم افتخار به فاطمه صالحی سده تقدیم شد، در بخش تأثیرگذاری کار و تولید ملی آسایش و اقتصاد خانواده، دیپلم افتخار بهترین ساخت فیلم مستند به محمد سنگوری برای فیلم "درودگری دیگر" اهدا شد.

در بخش تأثیر کار و تولید ملی در استحکام خانواده حسن مخوری، به خاطر ساخت فیلم مستند"کچه" موفق به کسب دیپلم افتخار شد.

در بخش تأثیرگذاری کار و تولید در استحکام خانواده علیرضا جهانی فر دیپلم افتخار بهترین فیلم به خاطر ساخت فیلم مستند "برکت" را از آن خود کرد.

در بخش تأثیر کار و تولید ملی در استحکام جامعه و خانواده مهدی مرادی حقیقی دیپلم افتخار کسب نمود و در بخش تولیدات صنعتی نیز عنوان بهترین فیلم به خاطر ساخت فیلم مستند "ما می‌توانیم" به شهرام شهریاری تعلق گرفت.

در بخش تأثیر کار در فرهنگ اسلامی، دیپلم افتخار بهترین ساخت فیلم داستانی به احمد صانعی برای فیلم " استاد کوچک" اهداء شد.

در بخش فیلم مستند داستانی با موضوع تأثیر کار و تولید ملی در آسایش و اقتصاد خانواده "ملا زهرا" به سید محمد حسینی حائز دیپلم افتخار شد.

همچنین در بخش دیگر از این جشنواره دیپلم افتخار به خاطر ساخت فیلم "عبرت" به عنوان نگاه ویژه جشنواره به سعید شفیعی و دیپلم افتخار بهترین مقاله به اثر" اهمیت کار از دیدگاه اسلام و تأثیر آن بر زندگی انسان" به زهرا ادیبی سده و دیپلم افتخار بهترین فیلم نامه به خاطر نگارش اثر"صلوات شمار چینی" به الهام معروفی اهداء شد.

انتهای پیام/