به گزارش هنرآنلاین، این نمایشگاه حاصل 3سال کار معلولان این انجمن است که 350اثر از 35نفر را به نمایش گذاشته است.

آثار شرکت کنندگان در این نمایشگاه شامل آثار کودکان 6سال تا 35سال است.

نمایشگاه نقاشی توانخواهان از روز پنج شنبه 4 آبان ماه در خانه هنرمندان اصفهان واقع در پارک ایثارگران افتتاح شد و تا 11آبان ماه از 9صبح الی 19بعدازظهر جهت بازدید عمومی دایر است.

گفتنی است، انجمن توانخواهان آسوده مأوا به منظور ایجاد بستری مناسب در راستای شکوفائی توانائیهای بالقوه معلولین جسمی ذهنی با اهداف ارائه خدمات آموزش، توانبخشی، رفاهی و ... شروع به کار نموده تا در کنار دولت، بخشی از حقیقت فریاد معلولین را که چشم انتظار ارائه خدمات فوق الذکر از دولت هستندرا به نمایش بگذارد.

این انجمن به صورت یک تشکل غیردولتی با مشارکت و حمایت مردم معلولین را یاری می‌کند. همچنین کلیه درآمد حاصل از فروش به توانخواهان هدیه می گردد.

انتهای پیام/31