این نشست در ساعت18 امروز (7آبان ماه) در خانه هنرمندان با حضور اساتید خوشنویس و علاقه مندان برگزار می‌شود.

در این نشست راجع به کتابت یک خط خوب و شرایط آن از جمله (ایجاد فضای مناسب برای نوشتن، فاصله دید، محور و زاویه دست، شیب میز، نوع قلم و هماهنگی آن با کاغذ و مرکب، مرکب برداری و نوع خط و ...) نکاتی بیان می شود.

همچنین این نشست به بررسی و کتابت با قلم جلی می پردازد.

انتهای پیام/31