به گزارش هنرآنلاین، واحد موسیقی حوزه هنری استان اصفهان اقدام به چاپ کتاب "موسیقی اصفهان در گذر زمان" کرد، این کتاب نوشته منصور اعظمی کیا است که به بیان تفاوت‌های شیوه، سبک و مکتب در موسیقی می‌پردازد.

کتاب فوق چهارمین کتابی است که از این نویسنده توسط واحد موسیقی حوزه هنری استان اصفهان منتشر می‌شود.

هدف از انتشار کتاب "موسیقی اصفهان در گذر زمان" پرداختن به بیان علمی و تفاوت‌های سه واژه ( شیوه، سبک و مکتب)، معرفی و دسته بندی هنرمندان صاحب شیوه و سبک عنوان شده تا به این وسیله هنرجویان موسیقی را در انتخاب استاد خود راهنمایی کند و جایگاه هر یک از هنرمندان را در موسیقی مشخص نماید.

انتهای پیام