به گزارش هنرآنلاین، رخشانی افزود: پس از بررسی پرونده های متقاضی طرح استقرار گروههای نمایشی در کمیته تخصصی استان نهایتا" 13 پرونده به دفتر استقرار مرکز ارسال گردید که در حال حاضر 9 گروه نمایشی در درجه بندی (الف 3 گروه ، ب2گروه ، ج 4 گروه ) تایید نهائی و پروانه فعالیت صادر شده است . که لازم میدانم از تلاش مضاعف برادر ارجمند جناب آقای خوب پور وهمکارانش در دفتر طرح استقرار نهایت قدردانی را داشته باشم .

اهداء پروانه فعالیت با هماهنگی انجام شده با مدیرکل محترم اداره ارشاد استان طی مراسمی به مسئولین گروهها اهداء خواهد شد .

انتهای پیام/