به گزارش هنرآنلاین ،جشنواره تخم مرغ های رنگی که ازسال گذشته بافرارسیدن سال نودرحوزه هنری استان اردبیل برگزارمی شودامسال هم باحضور45نفرازهنرمندان وهنرجویان حوزه هنری دراین مرکزبرگزارشد. درپایان این مراسم ازبین آثار شرکت کنندگان، هیات داوران بالحاظ زیبایی اثر،تقسیم درست فضای کار، خلاقیت به کاررفته دراثر،مفهوم داربودن واستفاده ازنمادهایی برای القای آداب ورسوم عیدنوروز6،اثرخانم ها سونیاابراهیمی ، سحرجوان بلالی ، زهراموذنی ، آرام علایی ، یلداهاشمی نژاد،نیلوفرکبودین رابه عنوان آثاربرترانتخاب کرد.همچنین ازآیلین هدایت واسمامنعمی به عنوان کوچکترین اعضای شرکت کننده این جشنواره تقدیرشد.

جشنواره تخم مرغ های رنگی باهدف حفظ واشاعه متناسب سنت هاونمادهای بصری عیدنوروزبامحوریت آداب وسنن مردم ایران دومین سال خودراتجربه کرد.

انتهای پیام/