به گزارش هنرآنلاین ، با استعانت از درگاه حضرت حق، آن هنرمند بزرگ و خالق هستی؛ در سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی، اداره کل ارشاد آذربایجان غربی بیست و پنجمین جشنواره تئاتر استانی را با بهره گیری از فرهنگ و ادبیات و فولکلور بومی و ایرانی با شرایط ذیل برگزار می‌کند:

1. جشنواره به جز بخش رقابتی، به تشخیص دبیر جشنواره می‌تواند میزبان آثار نمایشی در بخش‌های دیگری همچون میهمان، ویژه، جنبی و ... باشد.

2. متون باید ایرانی بوده و اولویت ویژه با نویسندگان بومی خواهد بود.

3. متقاضیان بخش غیررقابتی جشنواره می‌توانند در بخش مرور جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر ایران در سال 92 حضور یابند.

4. تمامی آثار متقاضی حضور در بخش رقابتی جشنواره می‌بایست از آبان 91 تا 20 شهریور 92 حداقل 5 شب اجرای عمومی در شهرستان محل تولید داشته باشند.

5. در جشنواره صرفا آثار صحنه ای مورد داوری و انتخاب قرار خواهند گرفت.

6. نمایش‌های حاضر در بخش رقابتی نباید توسط همان گروه (کارگردان و یا بازیگران) در هیچ یک از جشنواره های استانی، منطقه ای، سراسری و یا بین‌المللی شرکت کرده باشند.

7. ارائه مجوز کتبی نویسنده برای اجرای عمومی و شرکت در جشنواره به هنگام ارائه درخواست از سوی کارگردان الزامی است.

8. متقاضیان حضور در جشنواره می‌بایست به همراه درخواست کتبی، یک حلقه سی دی نمایش و تأییدیه اجرای عمومی اداره شهرستان محل اجرا را تا تاریخ 20 شهریور به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.

9. زمان برگزاری جشنواره از 15 مهر لغایت 16 مهر 92 در شهرستان خوی خواهد بود.

دبیرخانه بیست و پنجمین جشنواره تئاتر استانی آذربایجان غربی: ارومیه- بلوار ارشاد- اداره کل ارشاد آذربایجان غربی- هنرهای نمایشی- شماره تماس: 20-3445018- 0441