به گزارش هنرآنلاین، در این برنامه مقام‌های موسیقی ازجمله "گرایلسی"، "امراهی"، "پاشام کوشدو" و "کسمه هجران" با اشعاری از "خسته قاسم" و داستانهای "محمدخان" و "علیشاه" توسط عاشیق "اسمعلی لطفی" در دو قسمت اجرا شد.

همچنین اجرای دو مقام موسیقی عاشیقی در مکتب شیروان توسط عاشیق خدمت حاجی زاده از دیگر قسمتهای اجرا شده در کانون عاشیق‌ها طی هفته جاری بود.

"تاجری"،"ترکمه" و "تجنیس" هم عنوان مقام‌های موسیقیایی در مکتب عاشیق ارومیه هستند که به ترتیب توسط عاشیق‌ها نباتعلی علیزاده ـ علی کریمی قره آغاجی و صبور شریفی اجرا شدند.

عاشیق اسمعلی لطفی یکی از پیشکسوتان موسیقی عاشیقی در شهرستان ارومیه است که هنر عاشیقی را در محضر عاشیق درویش وهاب زاده یاد گرفته و از 60 سال پیش در این رشته فعالیت می کند.

انتهای پیام/