گروه استان‌های هنرآنلاین: اسفندماه سال گذشته، در پی بررسی وضعیت انجمن های تجسمی استان ها، مسئول سابق انجمن تجسمی آذربایجان شرقی نکاتی را بیان کرد و از جمله به غیرفعال بودن این انجمن در چهار ماه گذشته اشاره کرد. به دنبال آن خبرنگار هنرآنلاین در صدد علت و چگونگی این امر برآمد و با تماس های مکرر خواستار روشن شدن مسئله از سوی مدیر کل ارشاد آذربایجان شرقی شد که متاسفانه نتیجه ای در برنداشت و علی داننده حاضر به گفت و گو نشد.

اکنون با احتساب تعلیق چندماهه انجمن در سال 91 و در مجموع 8 ماه تعطیلی این مرکز به نظر می رسد مسئولین ارشاد آذربایجان شرقی اهمیتی برای این موضوع قائل نشده اند و هیچ برنامه ای برای فعالیت مجدد این انجمن ندارند. این در حالی است که صابربقال اصغری مسئول سابق این انجمن در بخشی از گفتگوی خود با خبرنگار هنرآنلاین تصریح کرده بود: با این وضعیت تنها می توان گفت نمی خواهند انجمن باشد یا اصلا نمی خواهند هنرمند باشد.

شکل گیری چنین ذهنیتی با توجه به عدم پاسخگویی مسئولین ارشاد آذربایجان شرقی و رها کردن انجمن تجسمی به حال خود و باری به هرجهت بودن فعالیت های تجسمی در این استان چندان خالی از استدلال نیست و چنین رفتاری با وظایف ذاتی ارشاد استان ها سنخیتی ندارد.

این در حالی است که با نگاهی به سوابق و فعالیت های این انجمن در سال های گذشته، عدم فعالیت این مرکز طی ماه های گذشته تاسف بیشتری به دنبال دارد.

انجمن تجسمی استان آذربایجان شرقی از سال 86 تاسیس شد و مجوز فعالیت گرفت. از همان ابتدا پایگاه اینترنتی این مرکز نیز راه اندازی شد.

این انجمن موفق به جذب 700 عضو در دوره فعالیت خود شد و در سالهای 89،88،87 سه دوره حضور در جشنواره هنرهای تجسمی را در کارنامه خود ثبت کرد.

سه دوره ورکشاپ خیابانی دفاع مقدس و تجلیل ار هنرمندان استان از جمله ابراهیم خشک پناه، رفیع معتمنی طباطبایی، ابراهیم مقبلی از دیگر فعالیت های این مرکز است.

همچنین این انجمن دو دوره در هفته فرهنگی تبریز در ترکیه و یک دوره در هفته فرهنگی تبریز در تاجیکستان حضور داشته است.

با این حساب، سئوال اینجا است که سهل انگاری و بی تفاوتی مسئولین ارشاد تبریز به سرنوشت این انجمن تا به کی ادامه خواهد داشت و این که مسئولیت زیان ها و خسارت های مادی و معنوی این بی توجهی را چه کسی بر عهده خواهد گرفت؟