آروند دشت آرای کارگردان تئاتر و نخستین مطرح کننده استفاده از سازه های قابل انتقال برای سالن های نمایشی در کشور، در گفتگو با خبرنگار هنر و اقتصاد هنرآنلاین درباره این سالن ها و نقش آنها در رونق اقتصادی تئاتر اظهار کرد: ساختن سالن های قابل انتقال تئاتر در کشور می تواند به رونق تئاتر خصوصی کمک کند و جذب سرمایه های بیشتر را برای این هنر در پی داشته باشد. سالن های قابل انتقال ویژگی های بسیاری دارند که از آن جمله می توان به حداقل هزینه در ساختن، سرعت اتمام ساخته شدن و امکان برپا کردن این سالن ها در مناطق مختلف اشاره کرد.

وی ادامه داد: با وجود این سازه های قابل انتقال می توان تئاتر چرخشی را در کشور پدید آورد که البته این مورد تنها با سپردن مدیریت سالن‌ها به گروه های نمایشی امکان پذیر است. این سالن ها را باید در اختیار گروه های نمایشی گذاشت تا آنها بتوانند با بهترین برنامه‌ریزی بهترین استفاده را از این سالن ها داشته باشند.

دشت آرای که برای نخستین بار طرح ساخت سازه های قابل حمل را برای سالن های تئاتر مطرح کرده، گفت: با توجه به معضل کمبود سالن‌های تئاتر در کشور، من طرح ساختن سالن های قابل انتقال را از سوی بخش خصوصی در کشور مطرح کردم که نخستین سازه در این بخش تالار حافظ است که هم اکنون نیز به کار خود ادامه می دهد، البته این سالن هم اکنون به صورت دولتی اداره می شود.

وی درباره تجمع سالن های تئاتر در مرکز شهر تهران تاکید کرد: متاسفانه بیشتر سالن های موجود در تهران در مرکز شهر و در نقاطی که شامل طرح ترافیک شده، قرار دارند. همین امر دسترسی به این سالن ها را برای مردم دشوار کرده، در حالی که برای رونق مالی و جذب مخاطبان به سوی تئاتر باید سالن های مختلفی در نقاط مختلف شهر برپا کرد.

دشت آرای افزود: سالن های قابل حمل می توانند در بازه های زمانی مختلف در نقاط مختلف تهران برپا شوند و در آنها به اجرای نمایش پرداخت. با این کار می توان تئاتر را به مخاطبان نزدیک کرد و موجب رونق تئاتر شد، همچنین با ارتباط بیشتر مخاطبان با تئاتر فرهنگ جامعه نیز با پیشرفت فرهنگی همراه می شود.

این کارگردان تئاتر با اشاره به کاربرد این سالن ها برای بردن تئاتر به شهرستان های نیز گفت: این سازه ها را می توان به شهرستان هایی برد که سالن تئاتر ندارند و در آنجا به اجرای نمایش برای مردم پرداخت. این مسئله می تواند در رونق تئاتر در مناطق دورافتاده نیز بسیار موثر باشد.

انتهای پیام / 42