سرویس تئاتر هنرآنلاین: نمایش "این یک مستند است" نوشته و کار عرفان خزاعلی این روزها در سالن خسرو شکیبایی تماشاخانه سه‌نقطه به صحنه می‌رود. عرفان خزاعلی با ارائه توضیحاتی در مورد این اثر به خبرنگار هنرآنلاین گفت: نمایشنامه گردآوری اقتباسی از 80 اثر ادبی است؛ در واقع از کلیه کتاب‌، فیلمنامه‌ و نمایشنامه‌هایی که با آنها ارتباط خوبی برقرار کرده بودم در نگارش این کار بهره بردم.

او با اشاره به اینکه این اثر ماحصل یک پروژه یک‌ساله است عنوان کرد: به نظرم هر کتابی درونمایه و کلید واژه دارد؛ کل کتاب را باید بخوانیم و یک پاراگراف را مهم بدانیم؛ این پاراگراف‌ها را اقتباس و در کار در حد یک کلمه آوردم؛ پس از آن کلمه را تجسمی، موسیقی و نمایشی کردم.

خزاعلی در رابطه با طی روند تجسمی، موسیقی و نمایشی خاطرنشان کرد: اتفاق دیگری که به متن ارتباط دارد، استفاده از 80 قطعه موسیقی است؛ کار هرکدام از این موزیسین‌ها به یکی از متن‌ها نزدیک بوده است. در قسمت موسیقی وقتی با هم ترکیب شدند، اثر دیگری به وجود آورده‌اند که هم به متن ارتباط دارد و هم به شکل مستقل موسیقی است.

او در رابطه با اجرای نمایش در مکعب افزود: ما مکعبی داریم که در آن قابلیت نور داریم؛ این نور مستقل از نور سالن است. مکعب را دنیای جدایی از اتفاقی که می‌افتد می‌بینیم که دست‌های بازی‌دهنده من خداست، از سوی دیگر شی‌هایی که در آن قرار می‌گیرند، آدم‌های این دنیا هستند که وقتی آنها را با متن می‌بینید آدم‌ها حرکت داده می‌شوند. زمانی که در مورد عقاید سیاسی برشت حرف می‌زنیم شخصیت‌ها شی‌هایی هستند که مخاطب انتخاب کرده است.

او افزود: مساله من قرارداد بستن با مخاطبانم است، به عنوان مثال زمانی که با او قرارداد می‌بندیم گوشی تلفن دیگر گوشی تلفن نیست بلکه مرد فربه چاقی از نظام برژواست، مداد آدم قشر کارگر است و ... این قرارداد است که گذاشته می‌شود.

این کارگردان جوان تئاتر اظهار کرد: در هر اجرا 20 نفر به سالن می‌آیند که نسبت به مدل ورودشان متن و موسیقی انتخاب می‌شود؛ در واقع پنج نفر، پنج نفر وارد سالن می‌شوند و انتخاب‌های خودشان را دارند.

خزاعلی در رابطه با برخورد مستندگونه با این اثر گفت: منظور شی‌هایی است که به آنها اشاره کردم، این اشیا وسایلی از آدم‌های مستند اند برای مثال نویسنده‌ای که دیگر نمی‌نویسد، من با این نویسنده در مورد بیشترین اشیائی که روی میز تحریر او وجود دارد برایش در مورد معرفت متفاوتی که دارد حرف زده‌ام؛ نویسنده از دستگاه قهوه‌جوش برایم به عنوان یک شی مهم حرف می‌زند. من آن قهوه جوش را گرفتم یا دختر اسکیزوفرونی که دوست من است و ما قرص‌های او را آورده‌ایم. تماشاگر با چیزهایی برخورد می‌کند که سمبل آن افراد است؛ سمبل به یک شخصیت در داستان تبدیل می‌شود.

نمایش "این یک مستند است" نوشته و کار عرفان خزاعلی از 7 شهریور تا 7 مهرماه ساعت 20:30 در سالن خسرو شکیبایی تماشاخانه سه‌نقطه به صحنه می‌رود. غزال عنقاگیر و یکتا طبیبی بازیگران این نمایش‌اند.