به گزارش هنرآنلاین ، مجله نمایش در این شماره در نگاه ویژه خود به تئاتر و شاهنامه فردوسی پرداخته است و در بخش گستره تئاتر جهان به سراغ "آلمان" رفته و تئاتر را در این کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است.

خوانندگان در این شماره می‌توانند آثار و گفتاری ازشهید مرتضی آوینی، دکتر قطب الدین صادقی، استاد خسرو شجاع زاده، فریده فرجام ، سلمان فارسی صالح زهی ، هنگامه مفید ، رضا صابری ، دکتر حسین فرخی، هوشنگ جاوید ، آتاتولی واسیلیو ، جرارد ریموند ، هانس پتردل ، گونتر ارکن ،هیدی بانوب ، نصرالله قادری و...بخوانند.