سرویس تئاتر هنرآنلاین: امیر صادقی رئیس انجمن نمایش فارس در این‌باره به هنرآنلاین گفت: با توجه به نیاز جامعه هنری عرصه نمایش و فقدان بانک جامع هنرمندان، برای هویت بخشیدن و سامان‌دهی هنرمندان نمایش، انجمن نمایش استان فارس در نظر دارد، اقدام به جمع‌آوری رزومه‌ هنری فعالان عرصه تئاتر این استان کند.

رئیس انجمن نمایش فارس افزود: پس از جمع‌آوری این مدارک و ثبت در سامانه، کارت طبقه‌بندی شده‌ عضویت انجمن نمایش برای هنرمندان صادر می‌شود و بعد از صدور کارت‌ها، فقط هنرمندانی که دارای کارت انجمن نمایش هستند، می‌توانند در برنامه‌های مختلف آموزشی،‌ رفاهی، انتخاباتی و ... شرکت کنند.

صادقی ابراز کرد: هنرمندان عضو انجمن نمایش نیز که تا به حال برای بیمه هنرمندان اقدام نکرده‌اند، با توجه به سوابق و اطلاعات موجود در این بانک، برای استفاده از خدمات بیمه‌ای معرفی خواهند شد.

او گفت: اکنون برای برنامه‌هایی مثل انتخابات انجمن، ثبت گروه‌ها و دیگر فعالیت‌های صنفی و هنری، دسترسی مناسب به اطلاعات مربوط به هنرمندان حوزه تئاتر بسیار دشوار است، صدور کارت انجمن برای هنرمندان فعال تئاتر، دسترسی به سوابق افراد را امکان‌پذیر و تسهیل خواهد کرد.

به گفته وی، برای رفاه حال هنرمندان عضو، امکاناتی نظیر بانک جامع نمایشنامه بومی، ایرانی و خارجی، بانک جامع فیلم‌های تئاتر کشور و دیگر موارد در دست اقدام است.