به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی مرکز هنرهای نمایشی،‌ همچنین طبق این آگهی،‌ آن دسته از اعضا، که از بیمه شبیه‌خوانان استفاده می‌کنند، ولی کارت آنها منقضی شده نیز تا پایان بهمن‌ماه فرصت دارند نسبت به تمدید کارت عضویت و تکمیل پرونده اقدام کنند، در غیر این صورت نظر به مصوبه هیئت مدیره، طی مکاتباتی بیمه آن ها لغو شده و نیز عضویتشان کان لم یکن تلقی می‌شود.

اعضا باید به ازای هر سال عضویت مبلغ 10 هزار تومان به شماره حساب51 /42979709 بانک ملت، شعبه تکیه دولت، به نام رضا فراهانی، احمد عزیزی و محمدحسین ناصربخت پرداخت و اصل فیش را به نشانی خیابان طالقانی، بعد از میدان فلسطین، کوچه سرپرست جنوبی، بن بست پارس، طبقه اول، ‌انجمن تعزیه ایرانیان تحویل دهند.

اتهای پیام/