به گزارش هنرآنلاین ، در متن پیام تسلیت قادر آشنا خطاب به این هنرمند آمده است: " به نام او که باقی می‌ماند در سرنوشت گل،‌ دو روز را رقم زدند

روزی به باغ آمد و روزی ز باغ رفت...

استاد فرهیخته و هنرمند، جناب آقای دکتر قطب‌الدین صادقی

خبر آسمانی شدن روح پاکیزه‌ برادر ارجمندتان، موجی از تحسّر و اندوه بر جان پیکره‌ جامعه‌ هنری، به ویژه اهالی شریف و پیوسته‌ هنر نمایش کشور، فرو ریخت.

جز تسلیم در برابر مشیّت الهی، چه تسلّای دیگری می‌توان یافت؟ به زیر بار اندوهتان‌، شانه می‌سپاریم و علّو درجات آن روح بلند را از درگاه پروردگارش،‌ امید می‌بریم. "

انتهایی پیام/53/54