گروه نمایش هنرآنلاین ؛ سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران پس از برگزاری چند دوره جشنواره های مختلف همچون کانون های نمایش، کودک و نوجوان و بانوان تصمیم گرفت به دلیل مشابهت این جشنواره‌ها با هم از نظر مضمون و اهداف، اقدام به تجمیع کلیه جشنواره های تئاتری در قالب جشنواره تئاتر شهر کند.

شهرام کرمی مدیر مرکز هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران نیز چندی پیش در جریان نشست خبری دومین جشنواره تئاتر شهر با تأکید بر تمرکز جشنواره‌های تئاتری که این سازمان متولی آن است در قالب جشنواره تئاتر شهر، از این میان جشنواره تئاتر بانوان را واجد شرایط و مختصاتی خاص و ویژه دانست که به دلیل مشارکت بانوان فعال در آن و اهدافی که دنبال می‌کند باید جدای از جشنواره تئاتر شهر برگزار شود.

به هر حال در سال‌های گذشته شاهد برگزاری چند دوره جشنواره تئاتر بانوان بودیم اما پس از تأسیس جشنواره تئاتر شهر که در آن جشنواره‌های تئاتری با موضوع غالباً مدیریت شهری و فرهنگسازی شهروندی مطرح می شود تجمیع شده اند بخشی که دربردارنده ویژگی جشنواره تئاتر بانوان باشد در آن دیده نشد.

از جمله موضوعاتی که به شکل ویژه در طول چند دوره برگزاری جشنواره تئاتر بانوان به آن پرداخته شد توجه به نقش جامعه بانوان به عنوان درصد قابل توجهی از قشر ساکن در جوامع شهری در حوزه های تصمیم گیری و مدیریتی آن به منظور فرهنگسازی و ارتقای کیفی سطح زندگی است.

در بعد ساختاری نیز از صفر تا صد جشنواره بانوان را زنان فعال در عرصه تئاتر برگزار می کردند که به دلیل این ویژگی بارز ساختاری و محتوایی که بدان اشاره شد تصمیم برای جداسازی و مستقل برگزار شدن این جشنواره امری کاملاً کارشناسی شده به نظر می‌آید.

متأسفانه با وجود تأکیداتی که در مورد برگزاری جشنواره تئاتر بانوان به شکل مستقل از جشنواره تئاتر شهر وجود دارد اما همچنان اقدامات برای برگزاری آن مسکوت مانده است و با وجود وعده و وعیدهایی که هر از گاه از سوی اعظم بروجردی دبیر دوره های پیشین این جشنواره شنیده می شود اما کاری مؤثر به انجام نمی‌رسد.

با توجه به نقش غیرقابل انکار زنان در عرصه های مختلف اجتماعی و زندگی شهری سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران باید با بها دادن نسبت به راه اندازی و احیای هر چه زودتر این جشنواره خلأ ایجاد شده در سالهایی را که جشنواره تئاتر بانوان برگزار نمی‌شد را جبران نماید.

عطیه پژم

انتهای پیام/52/53