به گزارش هنرآنلاین، از بین هنرمندان حوزه نمایش و از ابتدای سال، به تفکیک، 476 نفر برای دریافت بیمه تأمین اجتماعی، 9 نفر برای دریافت بیمه تکمیلی، 48 نفر برای عضویت و دریافت خدمات صندوق اعتباری حمایت از هنرمندان و نویسندگان و 27 نفر نیز برای دریافت وام، هزینه درمان و ... به همین صندوق معرفی شده‌اند که بیشترین تعداد بیمه‌شدگان در استان خراسان جنوبی با 46 هنرمند به چشم می‌خورد.

همچنین سال گذشته، 3106 هنرمند حوزه تئاتر از مزایای عضویت، بیمه تأمین اجتماعی یا تکمیلی و وام بهره برده‌اند.

انتهای پیام/53