به گزارش هنرآنلاین،کتاب با مقدمه صدیقه حسن‌زاده، مدیر مرکز ملی اسیتژ ایران و پیش گفتار دکتر قطب‌الدین صادقی آغاز می‌شود.

«درام کاربردی 1» حاوی دو فصل است که در فصل نخست مقالات «نمایش و درمان» نوشته دکتر یداله آقاعباسی، «طرح گسترش تئاتر در مدارس جهان» نوشته حسن دولت آبادی، «یادداشتی بر داشته‌ها و بایسته‌های تئاتر کودک در ایران» نوشته عباس جهانگیریان، «شاهنامه، کودک و اقتباس دراماتیک» نوشته منوچهر اکبرلو، «آموزش غیر تعلیمی تجربه تئاتر و تاثیر آن بر تماشاگران کودک و نوجوان» نوشته سیدحسین فدایی حسین و «یک تجربه‌: بررسی تاثیر پرورشی تئاتر خیابانی بر کودکان و نوجوانان» اثر شهرام کرمی ارایه شده است.

فصل دوم کتاب نیز حاوی مقالات «شیوه فطری اجرا برای تئاتر کودکان و نوجوانان» نوشته داوود کیانیان، «تک نگاری: آیین، کودک، نمایش عروسکی» نوشته جواد ذوالفقاری، «ارزیابی روان‌شناختی تئاتر کودک» نوشته مهدی پوررضاییان، «نقش اساطیر و ادبیات کلاسیک در نمایش خلاق» نوشته اکرم قاسمپور، «برای تربیت همه بچه‌های جهان، در خانه تئاتر اجرا کنیم» نوشته حسن دولت آبادی، «موسیقی و تئاتر درمانی با داستان‌های حماسی ایران نقالی» نوشته سودابه سالم و «نمایش، آموزش، تقویت قوه بصیرت» اثر مجید امرایی آمده است.

کتاب «درام کاربردی 1» حاوی مجموعه مقالات آموزشی با نگاهی به تئاتر کودک و نوجوان امروز در شمارگان 2هزار نسخه و با قیمت 7هزار و هشتصد تومان با طراحی جلد سیدجعفر ذهنی از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به فروش می‌رسد.

انتهای پیام/53