جان محمد خوب پور در گفتگو با خبرنگار تئاتر هنرآنلاین اظهار داشت: با باز شدن مجدد سامانه طرح استقرار گروه‌های نمایشی برای ثبت نام از اول خرداد ماه به مدت 10 روز 200 گروه جدید ثبت نام کرده و بنابراین با اضافه شدن این گروه ها 600 گروه ثبت نام اینترنتی انجام داده اند.

وی افزود: از تعداد 140 پرونده ارسالی به دفتر، پرونده 120 گروه بررسی مقدماتی شده و 40 گروه پروانه دریافت کرده اند. مدیر طرح استقرار گروههای نمایشی تأکید کرد: گروه هایی که موفق به دریافت پروانه نشده اند با توجه به شرایط آیین نامه طرح استقرار گروه های نمایشی مدارکشان کامل نبوده است.

وی با بیان اینکه بررسی پروندهها در دفتر به شکل روزانه بررسی میشود بیان کرد: با مشخص شدن وضعیت این 600 گروه و ساماندهی مجدد برای ثبت نام گروه های جامانده سامانه بار خواهد شد.

وی همچنین درباره گروههایی که مدارکشان نقص دارد توضیح داد: این گروه ها با برطرف کردن نواقص، پرونده خود را به استان مربوطه برده تا مورد تایید قرار گیرد و سپس برای ثبت نام اقدام کنند.

انتهای پیام/53/54