به گزارش خبرنگار هنرآنلاین، بعد از ظهر دیروز 27 خرداد 1392 نخستین نشست خبری حسن روحانی رئیس جمهور منتخب مردم ایران با حضور اهالی رسانه های داخلی و خارجی در مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.

در این نشست خبری مسائل مختلفی مانند؛ سیاست خارجی، مسائل اقتصادی، درو کردن مدیران کنونی و باز کردن درها با کلید دولت اعتدال از سوی خبرنگاران مطرح شد که رئیس جمهور منتخب مردم نیز پاسخ هایش را برای هر کدام از این مباحث بیان کرد.

اما در این میان جای خالی مباحث فرهنگی و هنری به وضوح به چشم می خورد. در چنین نشست های خبری باید روشن شود که دولت آینده چه دیدگاه و رویکردی نسبت به فرهنگ و هنر کشور دارد؟ آیا دولت آینده بودجه فرهنگ و هنر را افزایش می دهد؟! آیا زیربناهای فرهنگی و هنری کشور از نظر سخت افزاری ترمیم می شوند؟! آیا رویکرد تازه ای نسبت به هنر موسیقی پدید می آید؟! و بسیاری پرسش های دیگر که در زمینه فرهنگ و هنر کشور وجود دارد و باید برنامه دولت آینده نسبت به این موارد مشخص شود.

در این میان مسئولان برگزاری نشست خبری حسن روحانی بدون توجه به این نکات فرصت طرح پرسش را از خبرنگاران حوزه فرهنگ و هنر گرفتند و در عوض مجال را به خبرنگارهایی دادند که با پرسش های تکراری گاهی حوصله همه را سر بردند. برای مثال خبرنگار ایرنا هنگامی که پشت تریبون قرار گرفت پرسشی را مطرح کرد که دقیقا چند دقیقه پیش خبرنگار دیگری آن را پرسیده بود!

باید به برگزار کنندگان چنین نشست هایی گوشزد کرد که مسائل فرهنگی و هنری نه تنها اهمیت کمتری نسبت به مسائل سیاسی و اقتصادی ندارد، بلکه همین مسائل فرهنگی است که می تواند توسعه دهنده سیاست و اقتصاد باشد.

انتهای پیام / 42