گروه نمایش هنرآنلاین// محمود فرهنگ

صدای الله اکبر و ناله ها و فریادها و ناسزاها و شلیک گلوله و بوی خون و باروت فضای حوزه علمیه را گرفته بود. جسم بی جان و زخمی و عمامه ها و نعلین ها فضا را غم انگیز کرده بود.

جوان خوش سیمایی که از بالای بام به زیر انداخته شد و به شهادت رسید. از چشمان خون آشام دژخیمان رژیم شاه شعله های خشم درندگی می بارید ، فریاد الله اکبر طلبه جوان فضای فیضیه و آسمان راپر کرد.

فاجعه فیضیه خون به دل حضرت امام خمینی(ره) کرد ، جوانان جویای اسلام به وضع وحشیانه ای به شهادت رسیده بودند. به حرمت حوزه ها مرکز علم و دین حمله شده بود.

عصر عاشورای حسینی 13 خرداد ماه ایشان سخنرانی آتشینی فرمودند ، خون حسینی فرزند حسین (ع) از جنایات رژیم شاه ملعون به جوش آمده بود. فریاد حق جوی او در مدرسه فیضیه در فضای حوزه پیچیده و فضا را پر کرد و به آسمان رسید.

مردم خدا جو این ندا را شنیدند و ندای حق در وجود آنها اوج گرفت .

مردان و زنان سرزمین پیشوا و ورامین و اطراف، پا در رکاب در خدمت رهبر و به خروش آمدند ، فریاد الله اکبر، خمینی رهبر سر دادند و ندای یا مرگ یا خمینی آسمان را پر کرد. و ندای ولی خدا را جواب گفتند ، اما شلیک گلوله ها به ایشان امان نداد وخون سرخ قیام 15 خرداد سنگ فرش خیابان را رنگین کرد و ندای فریاد خداجوی این زنان و مردان تا امروز در آسمان پیچیده است و اکنون این فریاد از حلقوم هنرمندان تئاتر و ادبیات و هنرهای تجسمی شنیده می شود ، واین هنرمندان با زبان جدیدی آن رشادت ها و شهادت ها و پایداری ها را تجلی می بخشند.

این فریاد زیبا که تبلورش هنر نمایش است و زنده کننده خاطره ی انسانهای شریفی که امروز به ما صلح ، امنیت و زندگی و... بخشیدند.

این حرکت اگر چه دیر اتفاق افتاد و شایسته بود که جشنواره در سالهای قبل در بخش های مختلف تئاتر از جمله نمایشنامه نویسی و اجرای نمایش صحنه ای و خیابانی و اجرای نمایش فاخر و مسابقه نمایشنامه نویسی داشته باشد و امروز پس از 34 سال ما تعدادی اثر فاخر در ادبیات نمایشی و اجرای صحنه ای ناب داشته باشیم که نداریم . اما حضور پرشور هنرمندان تئاتر تئاتر در ایام اله 15 خرداد یک بار دیگر تجلی هنر تئاتر انقلاب را رقم می زدند.

اما می تواند این حرکت به یک جریان خوب و قوی تبدیل شود که ظرفیت و برد هنر نمایش در خصوص 15 خرداد بروز کند.

انتهای پیام/52/53