به گزارش هنرآنلاین، این اطلاعات آماری شامل کل نمایش‌های اجرا شده در سال جاری است که به شرح ذیل اعلام می شود:

تالار اصلی:

در سال جاری نمایش های "شعله در زمهریر" نوشته یاسین حجازی و کارگردانی محمدرضا مداحیان با 22 اجرا از 17 فروردین تا 8 اردیبهشت، مجموع 12 هزار و 9 تماشاگر و یک میلیون و 955 هزار تومان فروش، "سیاست خواجه" نوشته و کار سید عظیم موسوی با 28 اجرا از 9 خرداد تا 23 تیر، مجموع 4 هزار و 345 تماشاگر و 5 میلیون و 46 هزارتومان فروش، "ساقی" نوشته و کار امیر دژاکام با 30 اجرا از 10 مرداد تا 19 شهریور، مجموع 7 هزار و 755 تماشاگر، 11 میلیون و 982 هزار تومان فروش ،"خدای کشتار" نوشته یاسمینا رضا به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی از 2 مهر تا 19 آبان ماه با 40 اجرا، مجموع 14 هزار و 936 تماشاگر، 131 میلیون و 910 هزار تومان فروش ، "راهزنان" نوشته شیلرر و کارگردانی علیرضا کوشک جلالی از 2 مهر تا 8 آبان با 30 اجرا، مجموع 3 هزار و 379 تماشاگر و 11 میلیون و 442 هزار تومان فروش، "هفت شب با مهمانی ناخوانده در نیویورک" نوشته و کار فرهاد آییش از 21 آبان تا 17 آذر با 20 اجرا، مجموع 9 هزار و 54 تماشاگر، فروش 70 میلیون و 30 هزار تومان، "ترن" نوشته حمیدرضا آذرنگ، کارگردانی نیما دهقان از 29 آذر تا اول بهمن با 25 اجرا، مجموع 8 هزار و 749 تماشاگر و فروش60 میلیون و 570 هزار تومان، "پلکان" نوشته اکبر رادی و کارگردانی هادی مرزبان از 12 بهمن تا 25 اسفند ماه با 33 اجرا، مجموع 10 هزار و 476 تماشاکر و فروش 58 میلیون و 164 هزار تومان به صحنه رفتند.

از این 8 نمایش با در نظر گرفتن ظرفیت 579 نفری تالار اصلی ، تعداد اجراها ، ارائه بلیت مهمان، نیم بها و تمام بها نمایش "خدای کشتار" به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی با میزبانی 14 هزار و 936 تماشاگر، 131 میلیون و 910 هزار تومان فروش و 560 امتیاز به عنوان پرتماشاگرترین ، پر فروش ترین و بهترین نمایش تالار اصلی در سال 91 معرفی می شوند. توضیحات: اطلاعات آماری نمایش "پلکان" به کارگردانی هادی مرزبان با احتساب اجرای این نمایش تا پایان روز 25 اسفندماه لحاظ شده است. همچنین اطلاعات آماری نمایش "هفت شب با مهمانی ناخوانده در نیویورک" به کارگردانی فرهاد آییش نیز بدون احتساب تعداد اجراهای این نمایش در تالار چهاسو انجام گرفته است.

تالار چهار سو:

درسال 91 نمایش های "دو لیتر در دو لیتر صلح" نوشته و کار حمیدرضا آذرنگ از 20 فروردین تا 29 اردیبهشت با 40 اجرا، مجموع 6 هزار و 591 تماشاگر، فروش 41 میلیون و 788 هزار تومان، "خون رقصه" نوشته و کار رضا صابری، از 3 خرداد تا 9 تیر، با 26 اجرا، مجموع یک هزار 814 تماشاگر و فروش 8 میلیون و 385 هزار تومان، "آنتوان و مسافر کوچولو" نوشته و کار حسن باستانی از 20 تیر تا 27 مرداد با 27 اجرا، مجموع یک هزار و 766 تماشاگر و فروش 9 میلیون و 140 هزار تومان، " سیمرغ" نوشته محمد چرم شیر و کار گردانی کیومرث مرادی از 8 شهریور تا 14 مهر با 34 اجرا، مجموع 3 هزار و 895 تماشاگر، فروش 29 میلیون و 945 هزار تومان، "هفت شب با مهمانی ناخوانده" نوشته و کار فرهاد آییش از 20 مهر تا 19 آبان با 20 اجرا، مجموع 3 هزار و 58 تماشاگر و فروش (دور اول اجراها) 24 میلیون و 930 هزار تومان، "جاده طولانی مارپیچ" نوشته محمد چرم شیر و کارگردانی رضا گوران، از 25 آبان تا 29 آذر با 45 اجرا، مجموع 4 هزار و 393 تماشاگر و فروش 31 میلیون 225 هزار تومان "داستان های نا تمام" نوشته و کار اسماعیل خلج از 6 دی تا 20 بهمن با 27 اجرا، مجموع یک هزار و 716 تماشاگر و فروش 6 میلیون و 345 هزار تومان، "ارخش" نوشته و کار مسعود دلخواه، از 22 بهمن تا 25 اسفند با 29 اجرا، مجموع 2 هزار و 237 تماشاگر و 10 میلیون 545 هزار تومان میزبان علاقه مندان تئاتر بودند.

از این 8 نمایش بادر نظر گرفتن ظرفیت 122 نفری تالار چهارسو، تعداد اجراها، ارائه بلیت مهمان، نیم بها و تمام بها نمایش "دولیتر در دو لیتر صلح" به کارگردانی حمیدرضا آذرنگ با 6 هزار و 591 تماشاگر، 41 میلیون و 788 هزار تومان فروش و 530 امتیاز به عنوان پر تماشاگرترین، پرفروش ترین و بهترین نمایش تالار چهارسو (از نگاه باشگاه تماشاگران سایت مجموعه تئاتر شهر) انتخاب شدند.

تالار قشقایی:

در سال 91 نمایش های "آدمکش" نوشته عباس عبدالله زاده به کارگردانی محمد زوار بی ریا از 15 فروردین تا 22 اردیبهشت با 31 اجرا، مجموع 2 هزار و 309 تماشاگر، فروش 7 میلیون و 507 هزار تومان، "تبار شناسی دروغ و تنهایی" نوشته و کار سجاد افشاریان از 26 اردیبهشت تا 9 تیر با 64 اجرا، مجموع 8 هزار و 541 تماشاگر و فروش 53 میلیون و 340 هزار تومان، "به دهکده جهانی خوش آمدی پینوکیو" نوشته داریوش رعیت و کارگردانی سید مسعود موسوی از 18 تیر تا 27 مرداد با 29 اجرا، مجموع 2 هزار و 17 تماشاگر و فروش 9 میلیون 52 هزار تومان، "نظمیه زنان" نوشته و کار اصغر خلیلی از 5 شهریور تا 7 مهر، با 28 اجرا، مجموع 2 هزار و 826 تماشاگر، فروش 16 میلیون و 168 هزار تومان، " نان" نوشته و کار نصیر ملکی جو از 27 مهر تا 5 آبان، با 14 اجرا، مجموع 731 تماشاگر و فروش 2 میلیون و 976 هزار تومان، "طوفان" نوشته سید حسین فدایی حسین و کارگردانی آرش دادگر، از 12 آبان تا 14 آذر با 30 اجرا، مجموع یک هزار و 958 تماشاگر و فروش 3 میلیون و 840 هزار تومان، "درخشش در ساعت مقرر" نوشته و کار حمیدرضا نعیمی از 20 آذر تا 29 دی، با 31 اجرا و مجموع 3 هزار و 598 تماشاگر، فروش 18 میلیون 260 هزار تومان، "ملی" نوشته هنگامه مفید و کارگردانی افسانه زمانی از 22 بهمن تا 25 اسفند با 34 اجرا، مجموع 3 هزار و 73 تماشاگر و فروش 12 میلیون و 616 هزار تومان روی صحنه رفتند. از این 7 اثر نمایشی با در نظر گرفتن ظرفیت 115 نفری تالار قشقایی، تعداد اجراها، ارائه بلیت مهمان، نیم بها و تمام بها نمایش"تبار شناسی دروغ و تنهایی" به کارگردانی با مجموع 8 هزار و 541 تماشاگر ، 53 میلیون و 340 هزار تومان فروش و 485 امتیاز به عنوان پرتماشاگرترین، پرفروشترین و بهترین نمایش تالار قشقایی (از نگاه اعضای باشگاه تماشاگران تئاترشهر) انتخاب شده است.

تالار سایه: در سالی که گذشت نمایش های "پالتوی پشمی قرمز" نوشته نغمه ثمینی به کارکردانی افسانه ماهیان از 15 فروردین تا 22 اردیبهشت با 31 اجرا و مجموعه 3 هزار و 577 تماشاگر و فروش 18 میلیون و 671 هزار تومان، "به مراسم مرگ داداش خوش آمدید" نوشته سلما رفیعی و کارگردانی سمانه زندی نژاد از 25 اردیبهشت تا 9 تیر با 42 اجرا، مجموع 4 هزار و 199 تماشاگر و فروش 22 میلیون و 116 هزار تومان، "خرس" نوشته آنتوان چخوف و کارگردانی اسماعیل شفیعی، از 20 تیر تا 31 مرداد با 30 اجرا و مجموع 3 هزار و 425 تماشاگر، فروش 21 میلیون و 430 هزار تومان، "قتل آقای کاف" نوشته جمشید خانیان به کارگردانی سید جواد روشن از 3 شهریور تا 31 شهریور با 28 اجرا، مجموع یک هزار و 795 تماشاگر و فروش 7 میلیون و 564 هزار تومان، "نزدیک تر" نوشته و کار چیستا یثربی از 13 مهر تا 10 آبان با 30 اجرا، مجموع یک هزار و 793 و فروش 8 میلیون و 260 هزار تومان، "عطسه 21 دسامبر" نوشته و کار محمد مهدی خاتمی از 14 آبان تا 17 آذر با 28 اجرا و مجموع یک هزار و 555 تماشاگر و فروش 5 میلیون و 168 هزار تومان، "نویسنده مرده است" نوشته و کار آرش عباسی از 22 آذر تا 29 دی با 31 اجرا و مجموع 3 هزار و 922 تماشاگر، فروش 22 میلیون و 204 هزار تومان، " غبار " نوشته و کار بهاره رهنما از 20 بهمن تا 25 اسفند با 30 اجرا، مجموع 2 هزار و 301 تماشاگر، فروش 9 میلیون و 990 هزار تومان پذیرای دوستداران تئاتر بودند.

از این 9 اثر نمایشی با در نظر گرفتن ظرفیت 103 نفری تالار سایه، تعداد اجراها، ارائه بلیت مهمان، نیم بها و تمام بها نمایش "نویسنده مرده است" به کارگردانی آرش عباسی با 3 هزار و 922 تماشاگر، 22 میلیون و 204 هزار تومان فروش و 218 امتیاز به عنوان پرتماشاگرترین ، پر فروش ترین و بهترین نمایش (از نگاه اعضای باشگاه تماشاگران تئاترشهر) انتخاب شدند.

کارگاه نمایش:

در سال 91 نمایش های "این روبان سیاه" نوشته و کار سید محمد مساوات از 15 فروردین تا 7 اردیبهشت با 31 اجرا، مجموع 2هزار و 309 تماشاگر، فروش 7 میلیون و 507 هزار تومان، "ایستاده ها سر سوراخ سوپ خوری" نوشته جلال تهرانی و کارگردانی علی ثقفی از 11 اردیبهشت تا 19 خرداد با 46 اجرا، مجموع 2 هزار و 496 تماشاگر ریال فروش 10 میلیون و 105 هزار تومان، "اوریدیس" نوشته سارا روهل و کارگردانی دلارا نوشین از 21 خرداد تا 9 تیر، با 34 اجرا و مجموع یک هزار و 187 تماشاگر، فروش 3 میلیون و 777 هزار تومان، "گورگیر" نوشته فرهاد زارعی و کارگردانی علی یعقوب زاده از 18 تیر تا 6 مرداد با 17 اجرا و 520 تماشاگر، فروش یک میلیون و 284 هزار تومان، "مخمصه" نوشته خیر الله تقیانی پور و کارگردانی مشترک خیر الله تقیانی پور و محسن طراوت ، از 29 مرداد تا 17 شهریور، با 35 اجرا و 994 تماشاگر و فروش 3 میلیون و 519 هزار تومان ، "خانه پدری" نوشته و کار نوشین تبریزی از 20 شهریور تا 7 مهر با 30 اجرا و 965 تماشاگر و فروش 2 میلیون و 922 هزار تومان، "روشان" نوشته سیاوش پاکراه و کارگردانی فریدون محرابی از 11 مهر تا 28 مهر با 21 اجرا و 933 تماشاگر و فروش 3 میلیون و 366 هزار تومان، "سه مرثیه هذیان" نوشته و کار روزبه حسینی از 4 آبان تا 25 آبان، با 38 اجرا، مجموع یک هزار و 416 تماشاگر و فروش 6 میلیون و 243 هزار تومان، "تا یک بشمار" نوشته و کار زهرا صبری از 29 آبان تا 29 آذر با 22 اجرا، مجموع 824 تماشاگر و فروش 3 میلیون و 102 هزار تومان، "شب آخر دنیا" نوشته محمد امیر یاراحمدی و کارگردانی علیرضا محمدی، از 3 دی تا 29 دی با 33 اجرا و 925 تماشاگر، فروش 2 میلیون و 214 هزار تومان فروش، "مرده ریگ" نوشته تهمینه محمدی و کارگردانی غزل اسکندر نژاد از 24 بهمن تا 25 اسفند با 26 اجرا، مجموع یک هزار و 576 تماشاگر و فروش 7 میلیون و 494 هزار تومان به صحنه رفتند.

از این 9 اثر نمایشی با در نظر گرفتن ظرفیت 37 نفری کارگاه نمایش، تعداد اجراها، ارائه بلیت مهمان، نیم بها و تمام بها نمایش "ایستاده ها سرسوراخ سوپ خوری" به کارگردانی علی ثقفی با 2 هزار و 496 تماشاگر ، 10 میلیون و 105 هزار تومان فروش و 131 امتیاز به عنوان پرتماشاگرترین، پر فروش ترین و بهترین نمایش کارگاه نمایش از نگاه اعضای باشگاه تماشاگران تئاتر شهر انتخاب شد.

توضیحات : اطلاعات اماری نمایش "مرده ریگ" با احتساب تعداد اجرای این اثر نمایشی در سال 91 و بدون در نظر گرفتن ادامه اجرای این نمایش در سال آینده مورد توجه قرار گرفته است.

تئاتر محیطی: کافه تریای تالار چهار سو و سایه

در سال جاری "خیال های جاده جاجرود تهران" نوشته جمیله دارالشفائی به کارگردانی غزاله معتمد از 19 اردیبهشت تا 31 خرداد، با 32 اجرا، یک هزار و 904 تماشاگر و فروش 6 میلیون و 622 هزار تومان، "کانگورو" نوشته علیرضا محمدی و کارگردانی علیرضا اولیایی از 2 مهر تا 25 آبان با 42 اجرا، مجموع 2 هزار و 531 تماشاگر و فروش 9 میلیون و 270 هزار تومان، "سفر زمستانی و یک داستان بی ربط" نوشته سروش قاسمیان و کارگردانی سما موسوی از 20 آذر تا 29 دی با 31 اجرا و یک هزار و 27 تماشاگر، فروش 2 میلیون و 590 هزار تومان، "دکلره" نوشته و کار مهدی کوشکی از 15 بهمن تا اول اسفند با 15 اجرا، مجموع 888 تماشاگر و فروش 3 میلیون و 120 هزار تومان، " شما، مبارک و سعدی افشار" نوشته و کار حمیدرضا مرادی و هادی شیر محمدی از 22 بهمن تا 25 اسفند با 16 اجرا، مجموع 349 تماشاگر و فروش 870 هزار تومان در کافه تریای تالارهای چهارسو سایه اجرا شدند.

سالن انتظار تالار اصلی

"سمفونی واژه ها" نوشته و کار مهدی امین لاری از 19 اردیبهشت تا 9 تیر با 34 اجرا، یک هزار و 594 تماشاگر، فروش 4 میلیون و 135 هزار تومان، "بام طهران" نوشته سجاد افشاریان و کارگردانی سیامک صفری از 7 خرداد تا 9 تیر، با 26 اجرا، مجموع یک هزار و 763 تماشاگر و فروش 6 میلیون و 557 هزار تومان، "شیوه صحیح استفاده از دستگاه" نوشته وکار نیما دهقانی از 18 تیر تا 3 شهریور، با 37 اجرا، مجموع یک هزار و 245 تماشاگر و فروش 4 میلیون 870 هزار تومان، "مکافات" نوشته آرمان طیران و کارگردانی برکه فروتن از 16 شهریور تا 21 مهر با 30 اجرا، مجموع یک هزار و 197 تماشاگر و فروش 3 میلیون و 425هزار تومان، "زیر آبی" نوشته هادی حوری، کارگردانی شاهین اعلایی نژاد از 16 آذر تا 20 دی با 27 اجرا، مجموع 661 تماشاگر و فروش یک میلیون 60 هزار تومان عنوان نمایش هایی بودند که در سالن انتظار تالار اصلی پذیرای دوستداران تئاتر بود.

کافه تریای تالار اصلی

نمایش های "عشق من حامد بهداد" نوشته و کار افشین هاشمی و زهیر یاری از 10 اردیبهشت تا 30 تیر، با 68 اجرا، مجموعه 9 هزار و 415 تماشاگر و فروش 39 میلیون و 50 هزار تومان، "حمید اسکندری " نوشته پیام لاریان و کارگردانی بهروز خرم از 24 مرداد تا 24 شهریور با 27 اجرا ، مجموع یک هزار و 792 تماشاگر و فروش 6 میلیون و 520 هزار تومان، "روایت نا تمام یک فصل معلق" نوشته و کار هومن سیدی از 30شهریور تا 11 مهر با 19 اجرا، مجموع 2 هزار و 824 تماشاگر و فروش 12 میلیون و 602 هزار و 500 تومان، دلقک دو ملیتی" نوشته حسین جمالی و کارگردانی مجید رحمتی از 23 مهر تا 24 آبان با 26 اجرا، مجموع یک هزار و 206 تماشاگر و فروش 3 میلیون و 520 هزار تومان، "با جانی دپ در فتوشاپ" نوشته هاله مشتاقی نیا و کارگردانی سید علی هاشمی از 23 مهر تا 2 آذر، با 33 اجرا، مجموع 2 هزار و 339 تماشاگر و فروش 8 میلیون و 245 هزار تومان، "بعضی ها سردشو دوس دارن" نوشته کوروش سروش و کارگردانی بهروز پناهنده از 27 آذر تا 29 دی با 33 اجرا، مجموع 925 تماشاگر و فروش 2 میلیون 214 هزار تومان، "پروانه های غمگین من در یک صبح دل انگیز بهاری" نوشته سجاد افشاریان و کارگردانی سوگل قلاتیان از 22 بهمن تا 25 اسفند، 28 اجرا ، مجموع یک هزار و 724 تماشاگر و فروش 6 میلیون و 230 هزار تومان هم آثاری بودند که در کافه تریای تالار اصلی اجرا شدند.

سالن تشریفات

"تهران" نوشته محمد چرم شیر و کارگردانی ماهان چرم شیر از 8 خرداد تا 2 تیر با 19 اجرا، مجموع 626 تماشاگر و فروش 2 میلیون و 535 هزار تومان، "مستر پرزیدنت" نوشته مصطفی حاجی قاسمی و کارگردانی رضا صورتی و مصطفی حاجی قاسمی از 4 تیر تا 27 مرداد با 36 اجرا، مجموع 991 تماشاگر و فروش 2 میلیون و 580 هزار تومان نیز آثار اجرا شده در سالن تشریفات مجموعه تئاتر شهر بودند.

از این 10 اثر نمایشی محیطی با در نظر گرفتن ، تعداد اجراها، ارائه بلیت مهمان، نیم بها و تمام بها نمایش "عشق من حامد بهداد" به کارگردانی افشین هاشمی و زهیر یاری با 9 هزار و 415 تماشاگر ، 39 میلیون و 50 هزار تومان فروش و 555 امتیاز به عنوان پرتماشاگرترین ، پر فروش ترین و بهترین نمایش از نگاه اعضای باشگاه تماشاگران تئاتر شهر انتخاب شدند. براساس این گزارش این آمار بدون در نظر گرفتن تعداد تماشاگران مراجعه کننده به مجموعه تئاترشهر در ایام برگزاری سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر ارائه شده است.

انتهای پیام /53