قطب الدین صادقی در گفتگو با هنرآنلاین بیان کرد: با نمایشنامه‌خوانی موافق نیستم و این کاری غلط است که به دلیل کمبود امکانات تئاتری در کشور انجام می‌شود باید برای پیشرفت و توسعه این هنر در کشور سالن تئاتر ساخته شود.

صادقی با بیان اینکه نمایشنامه‌خوانی باید اصولی و درست انجام شود گفت: سنت نمایشنامه‌خوانی از فرانسه و جشنواره آوینیون شکل گرفت، سازمان صنفی کارگردانان و انجمن نویسندگان این کشور در کنار برگزاری جشنواره بخشی را برای معرفی درام نویسان جدید در جهت تقویت تئاتر ملی در نظر گرفتند.

این کارگردان و نمایشنامه‌نویس تئاتر ادامه داد: البته انجام این کار بر عهده گروهی قوی بود که زیبایی آثار جدید و استعداد نمایشنامه‌نویس نشان داده شود تا هم مدیران تئاتری این آثار را بخرند و هم کشورهای دیگر که در جشنواره حضور پیدا کردند با آثار آشنا شوند و در واقع به نوعی در جهت تقویت تئاتر ملی و معرفی نویسنده بود.

صادقی تصریح کرد: از سوی دیگر هنگامی که نویسنده اثری تازه را خلق می‌کند برای معرفی آن را در مکانی می‌خواند . از نظر من نمایشنامه‌خوانی باید با گروهی حرفه‌ای نه نو پا انجام شود تا زیبایی اثر با اجرا نشان داده شود.

انتهای پیام/54/53