به گزارش هنرآنلاین، این تفاهم نامه که به مدت دو سال است، در پنج ماده، 14 بند و سه نسخه تنظیم شده و به امضای طرفین رسیده و تمامی مواد و بندهای تبصره لازم الاجراست.

گفتنی است، طرح تئاترشهر استان ها با عنایت به رویکرد معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل هنرهای نمایشی در نهادینه کردن فعالیت های حرفه ای تئاتر در شهرستان ها و به منظور تقویت و توجه به اجراهای عمومی گروه های نمایشی در استان ها و ضرورت ایجاد فضای دائمی و مناسب برای ایشان و بهره مندی مستمر مخاطبان از تولیدات تئاتر در استان‌ها ارائه شد.

متن کامل تفاهم نامه به شرح زیر است: "به نام خدا" "تفاهم نامه" با عنایت به ماده های 13 و 22 قانون خدمات کشوری، استناد به بند 1 ماده 1 طرح تأسیس تئاترشهر در مراکز استانهای کشور مصوب 5/4/1391 معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تفاهم نامه حاضر مابین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ......................... به نمایندگی آقای .................................... (مدیر کل) که از این پس طرف اول نامیده می شود به نشانی ................................................................................................................................................................... و انجمن هنرهای نمایشی شعبه ........................... به نمایندگی آقای ................................ که از این پس طرف دوم نامیده می شود به نشانی ......................................................................................................................................................... منعقد می گردد. ماده 1- موضوع تفاهم نامه:

شامل واگذاری مدیریت مجموعه ............................................. (تئاترشهر ..............................) از سوی طرف اول جهت اجرای برنامه-های نمایشی استان به طرف دوم می¬باشد. ماده 2- مدت تفاهم نامه: از زمان انعقاد و امضاء تفاهم نامه به مدت 2 سال شمسی ماده 3- تعهدات طرف اول: 3/الف) طرف اول متعهد می شود مدیریت مجموعه مدنظر را با تمام امکانات و نیروهای فنی و اداری به منظور تولید و اجرای آثار نمایشی استان در اختیار طرف دوم قرار دهد. 3/ب) طرف اول متعهد می شود برنامه ریزی و زمانبندی اجرای نمایش های این مجموعه را کاملاً به طرف دوم واگذار نموده و بدون اطلاع و موافقت طرف دوم مجموعه مورد نظر را در اختیار نهاد- گروه یا هر شخص حقیقی و حقوقی دیگر قرار ندهد. 3/ج) پرداخت حقوق، دستمزد و مزایای مترتب کارمندان و کارکنان فنی و اداری مجموعه مذکور همچون گذشته برعهده طرف اول می باشد. 3/د) نظارت بر مدیریت مجموعه مذکور توسط طرف اول صورت گرفته و این طرف با حفظ استقلال مدیریتی و برنامه ریزی طرف دوم می بایست بر کلیه شئون مدیریتی مجموعه نظارت نماید. 3/هـ) پرداخت هزینه¬های جاری مجموعه از قبیل (آب، برق، گاز، تلفن و ...) بعهده طرف اول می باشد. ماده 4- تعهدات طرف دوم: 4/الف) طرف دوم متعهد می شود در چارچوب قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران و ضوابط حاکم بر تولید و اجرای آثار نمایشی مجموعه مدنظر را در مدت زمان تفاهم نامه اداره نماید. 4/ب) طرف دوم متعهد می شود گزارش فعالیتها، اطلاعات آماری مجموعه مذکور را هر سه ماه یکبار به اطلاع طرف اول برساند. 4/ج) طرف دوم متعهد می شود با پای بندی به ضوابط موجود و اولویت شایسته سالاری، در جهت اعتلای هنر نمایش استان با ایجاد امکان عادلانه تولید و اجرا برای گروههای نمایشی استان و به ویژه گروههای ثبت شده در طرح استقرار گروههای نمایشی بر اساس آیین نامه شماره ..................................... معاونت امور هنری اقدام نمایند. 4/د) حفظ و مراقبت از ابنیه، امکانات و ابزار مجموعه مذکور از تعهدات طرف دوم می باشد و این انجمن متعهد می شود تا از طریق رایزنی با نهادهای مختلف و جذب مشارکتهای دولتی و خصوصی در جهت ارتقاء امکانات و تجهیزات این مجموعه تلاش نماید. 4/هـ) طرف دوم موظف است شرایط را فراهم آورد که به جز ایام تعطیل اجراهای نمایشی، در مجموعه نمایش های تولید شده توسط گروهها اجرا شود. 4/و) طرف دوم می بایست با بکارگیری نظرات کارشناسی صاحبنظران و هنرمندان استان و اتخاذ راهکارهای مدبرانه در جذب مخاطب و نهایتاً کسب درآمد برای اجراهای نمایشی تلاش نماید. ماده 5- شرایط تفاهم نامه: 5/الف) طرف دوم موظف است مجموعه تحویل شده را در پایان مدت تفاهم¬نامه عیناً و با شرایط اولیه به طرف اول مسترد نماید. 5/ب) طرف دوم حق واگذاری موضوع تفاهم نامه را به غیر ندارد. 5/ج) طرف دوم بدون هماهنگی طرف اول اجاره استخدام و به کارگیری نیروهای جدید را به هر شکل و گونه ای ندارد و در صورت بکارگیری نیروی جدید با هماهنگی و موافقت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تمامی مسایل مالی و اداری آن به عهده طرف دوم می باشد. این تفاهم نامه در 5 ماده 14 بند و در سه نسخه تنظیم و به امضاء طرفین رسیده و تمامی مواد و بندها و تبصره آن لازم الاجرا می باشد. ........................ مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ......................... طرف اول ............................ مسئول انجمن هنرهای نمایشی استان ......................... طرف دوم

انتهای پیام/54/53