به گزارش هنرآنلاین، حمید شاه آبادی در پیامی به جشنواره "هنر و رسانه" آورده است: هنر با هر تعریفی که از آن ارائه شود،از یک سو ریشه در جان واز سوی دیگرچشم در چشم مخاطب ومخاطبان خود دارد.آنچه مسلم است از دیدگاه غالب،هنری از زیور جاودانگی ومانائی آراسته می شود ومفعولیت عمومی می پذیرد که هم از جان تعالی یافته وپیراسته برآمده باشد،و هم رشد وتعالی انسان وجامعه را چشم انداز خود قرار داده باشد.

از این رو هنر، هنرمند و مخاطب سه عنصر اصلی به حساب می آیند که دائما در تعامل با یکدیگر و اثرگذاری و اثرپذیری از هم می باشند،هنر هر شاخه ای از این درخت تناور همواره از دو ناحیه خالق اثر و طالب اثر قابل بررسی وارزیابی است ودر این ارزیابی آثاری که از نمره عالی برخوردار می شوند. خواسته و ناخواسته مهر جاودانگی خورده و زینت بخش صحن، سرا و جان کلام انسانها در گذر زمان قرار می‌گیرند.

معاون هنری وزیر ارشاد در این پیام می‌افزاید: در این تعامل وارتباط البته ابزار وراهکارهایی به یاری آمده وفاصله ای را که گاه بین خالق اثر ومخاطب پیش می‌آید به نوعی پوشش داده ویا آن را به حداقل می‌رسانند که رسانه از مهمترین آنها در این رابطه ارزشمند است.

امروزه علاوه بر تعداد بسیار زیاد رسانه های تخصصی در حوزه هنر، دیگر رسانه های عمومی نیز بخش قابل توجهی از برنامه ها وصفحات خود را به نقد وارزیابی آثار هنری اختصاص داده ودر گفتگوی با اصحاب هنر و صاحب نظران هنری در رشته های گوناگون به نقد و نه عیب جوئی آثار و فعالیتهای هنری می پردازند و حاصل این تضارب آرا هم افزایی و بالندگی هنر و هنرمند و نیز توجه دادن افکار عمومی به این حوزه است.

پیام شاه آبادی به جشنواره "هنر و رسانه" اینگونه ادامه پیدا کرده است: در نخستین جشنواره هنر و رسانه باهدف توجه بیشتر به کارکردهای رسانه در عرصه هنر طراحی شده وامید است با توجه به حضور صاحب نظران واساتید ودر حوزه هنر ورسانه آثار و فعالیت‌های ارزشمندی که مورد داوری واقع شده است ونظر به انگیزه خبری که موجب این انحدام شده است،بتواند گام موثری در جهت اهداف اعلام شده در فراخوان این جشنواره قلمداد شود. باشد که جامعه هنرمندان ونیز اصحاب رسانه و آنان که بی وقفه در اطلاع رسانی ونقد و تحلیل آثار هنری از جان وروح خود مایه می گذارند به دیده محبت و از زاویه نفس و عیب به آن بنگرند.

انتهای پیام/54/53