سرویس تئاتر هنرآنلاین//محمود فرهنگ

امروز کمتر مجالی، حوصله‌ای، وقتی برای این گونه حرکت ها صرف می شود، چرا؟ چون طی 33 سال هیچ وقت جدی به مسئله پژوهش نگاه نکردیم، بیشتر به جنبه‌های برنامه پر کردن، پرکردن ویترین جشنواره، دهان پر کن بودن آن، ظاهر حرکت و..... دهها موضوع دیگر در حاشیة جشنواره ها، این اتفاق شکل گرفته و می‌گیرد.

اما در این برهه از زمان که سومین جشنواره تئاتر صاحبدلان برگزار می‌شود. دبیر جشنواره و مجموعة برگزار کنندگان چراغ به دست بدنبال آنانی می گردند که می توانند پژوهش و حرف تازه ، و مقاله ای در این خصوص ارائه دهند که کاربری باشد و بتواند وارد جزئیات شود، که هنرمندان توانائی بهره وری از آن را داشته باشند. حرفهای کلی را سالهاست که همه می گویند ولی کمتر اثری تولید شده است که بتواند جوابگو باشد، لذا آن چراغی که گفتم در دست دبیر جشنواره است و بدنبال شایسته‌ای در شهر می‌گردد که بتواند مسیر درست را برای تولید آثار در همه گونه‌ها بنمایاند.

دلیلش این بود که خیلی سخت است پیدا کردن این بزرگوارن چون در باب‌های دیگر، موضوعات دیگر، سخن فراوان گفته شده است اما در این خصوص که چه عوامل تکنیکی چه شکل و چه ریختی و اسلوبی و چگونه نگاه کردن به تاریخ و متون گذشته، می تواند به جشنواره تئاتر صاحبدلان و موضوعات مورد نظر و عمیق و ژرف آمده در فهرست الویت‌های جشنواره بپردازد، بسیار مشکل جلوه می کند، پس از یک سال و اندی تازه به بارقه‌هایی از امید در پس دهها جلسه، گفتگو و ارائه برنامه جلوه‌گر شده است، اگر چه تمام توان در بخش پژوهش برای نمایاندن راه صرف شده و می‌شود امید است این نشست ها در پس میزگرد‌های گذشته و آینده راههای خوب و درستی را در راه تولید آثار فاخر در افق جشنواره تئاتر صاحبدلان بوجود آورد.

انتهای پیام/54/53