<p>به گزارش هنرآنلاین، جلسات بازنگری در قرارداد تیپ و افزایش دستمزدهای هنرمندان تئاتر روز گذشته با حضور قطب&zwnj;الدین صادقی، اصغر همت و مریم کاظمی به عنوان نمایندگان خانه تئاتر و مهدی شفیعی رئیس شورای حمایت، ابراهیم گله&zwnj;دارزاده مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی، سیدصادق حسینی رئیس تئاتر شهر،&zwnj; مریم معترف، اتابک نادری و جلال تجنگی (کارشناس مرکز هنرهای نمایشی) برگزار شد.</p> <p class="rtejustify">قرار است تا این جلسات به منظور به روز شدن قرارداد تیپ و قانون&zwnj;مند شدن نوع حمایت از آثار نمایشی متناسب با شرایط روز اقتصادی با تعامل مرکز هنرهای نمایشی و خانه تئاتر برگزار شود تا قیمت تولید یک نمایش به شکل استاندارد به&zwnj;دست آید.</p> <p class="rtejustify">بر اساس این گزارش، مقرر شد جلسات کمیته بازنگری در نحوه دستمزدها و افزایش آن متناسب با شرایط روز اقتصادی هفته&zwnj;&zwnj;ای یک مرتبه برگزار شود.</p> <p class="rtejustify">انتهای&nbsp;پیام53/</p> <p class="rtejustify">&nbsp;</p>