جان‌محمد خوب‌پور در توضیح مراحل ثبت نام هنرمندان تئاتر از سراسر کشور در پایگاه اینترنتی دفتر استقرار گروه‌های نمایشی به خبرنگار تئاتر هنرآنلاین گفت: پایگاه اینترنتی به نشانی www.esteghrar.ir با هدف اطلاع رسانی، ثبت نام و ارائه پروانه فعالیت به گروه های تئاتر شهرستانی طراحی و رونمایی شده است. بحث خدمات راجع به ثبت و تشکیل گروه های تئاتر استان ها که آیین نامه طرح استقرار نیز به آن اشاره شده است تشریح شده و گروه ها می توانند با مراجعه به سایت در جریان جزئیات این موضوع قرار گیرند.

وی در ادامه بیان کرد: کلیه فرم های مورد نیاز از طریق سایت در اختیار گروه ها قرار می گیرد و آنها می‌توانند با ثبت نام اینترنتی عضویت خود را به دفتر استقرار گروه‌های نمایشی اعلام کنند.

مدیر دفتر استقرار گروه‌های نمایشی تأکید کرد: پس از ثبت نام اینترنتی، پرینت آن به انضمام مدارک عنوان شده در اختیار اداره ارشاد شهرستان مربوطه قرار گرفته و پس از امضای مدیر ارشاد شهرستان و تأیید وی مدارک به دفتر امور استان ارجاع می‌شود.

خوب‌پور با اشاره به تأیید دفتر امور استان‌ها و پس از تأیید اداره ارشاد کل استان در ادامه این روند افزود: یک شورا نتیجه بررسی پرونده ها را با دید کارشناسی و هنری و نظارت رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان و معاونت هنری در مرحله پایانی به اداره کل هنرهای نمایشی رسانده و در صورت احراز شرایط و دریافت پروانه فعالیت، در جلسه ای با حضور مدیر کل و مدیر دفتر استقرار گروه های نمایشی، مدیر امور استان ها، معاون امور مالی و تنی چند از کارشناسان تئاتر برای صدور مجوز نهایی اقدام خواهد شد.

وی در پایان گفت: این سایت می تواند کمک کند در کمترین فرصت گروه های شهرستانی ثبت نام خود در دفتر استقرار گروه‌های نمایشی را انجام داده و در ادامه این روند یک بانک اطلاعات جامع از هنرمندان تئاتر در سراسر کشور خواهیم داشت.

انتهای پیام/52/53