به گزارش هنرآنلاین، این آیین‌نامه با توجه به خلا موجود در تشکیل گروه‌های تئاتری توسط کارشناسان و همراهی هنرمندان نوشته و ابلاغ شده است.

در مقدمه این آیین‌نامه آمده: " شکل‌گیری گروه‌های نمایشی معمولا خودجوش و براساس روابط دوستانه و داوطلبانه است؛ حیات این گروه‌هاٰ در حال حاضر،چون بر مبنای خودجوش و غیررسمی است، آسیب‌پذیر، از هم گسیخته و گاهی کوتاه مدت و در حد تولید یک نمایش باقی می‌ماند.

تجربه‌های موفق تئاتری نشان می‌دهد انسجام و توسعه فعالیت‌های تئاتری تا حد زیادی به ثباتٰ دوام و استمرار حیات این گروه‌ها بستگی دارد. این امر، به ویژه در شهرستانها، به توجه بیشتری نیاز دارد."

آیین‌نامه طرح استقرار گروه‌های نمایشی در 17 صفحه، برای اجرا؛ تنظیم شده که جزییات آن بر روی سایت ایران تئاتر به نشانی WWW.THEATER.IR آمده است.

انتهای پیام/52/53