به گزارش هنرآنلاین، در متن کامل پیام دکتر شاه آبادی برای این جشنواره آمده است:

آفتاب پرفروغ فردا از دستان پرتوان کودکان و نوجوانان امروز طلوع می‌کند. از همین حیث و اعتبار، منزلت و شانیت آنان اهمیت و ارج و قرب ویژه‌ای پیدا می‌کند. دوران کودکی، هنگامه رویاها، آرمان‌ها و تربیت و نقش‌های ماندگار است. شاید ذکر این نظریه روان شناسی تربیتی خالی از لطف نباشد که می‌گوید شخصیت انسان را نه افتخارات و حال و هوای میانسالی و نه شور و التهاب جوانی، که دوران کودکی او می‌سازد.

دنیای کودکی متضمن رشد و تکوین شخصیت درونی کودک است، پس ما آن گونه که با خلق، تولید و مشارکت جدی، کودکان را در عرصه فرهنگی و هنری تربیت کرده باشیم، به همان‌گونه آینده کشور را رقم زده‌ایم، مبهم و پرفروغ و یا تیره و ظلمانی.

در میان هنرهای مختلف، هنر نمایش ارتباط زنده و ملموسی را با دنیای کودکان دارد، زیرا از یک سو آنان را به مشارکت اجتماعی و جامعه پذیری رهنمون می‌سازد و از دیگر سو خلاقیت و آفرینش را در آنان تقویت می‌نماید. فانتزی و تخیل از جمله ویژگی‌های تئاتر کودکان است که حسب سازگاری ذوقی و خلقی آنان و نیز برانگیختن تخیل و احساسات، رنگ و صفای ویژه‌ای به حال و هوای آنان اعطا می‌کند.

بهره جستن از آموزه‌های دینی و اخلاقی و مؤلفه‌های انسان ساز دین مبین و آیات، روایات، احادیث، امثله، قصص و حکایات در قالب هنرهای نمایشی می‌تواند کودک مسلمان ایرانی را به تعالی و کمال هدایت نموده و اخلاق و رفتار آنان را مقبول و متین به بار آورد.

انتهای پیام/54/53