به گزارش هنرآنلاین، این نمایش رادیویی بر اساس دو داستان "سودابه و کیکاووس" و "سیاوش "از داستانهای شاهنامه ی حکیم ابوالقاسم فردوسی توسط محمدرضا محمدی نیکو به رشته تحریر در آمده است که سردبیری آن را مجید نظری نسب بر عهده دارد.

بر اساس این خبر؛ این نمایش رادیویی با هنرمندی بیوک میرزایی ، محمد یگانه، رامین پورایمان، رحمان باقریان، مهدی گیاهی، سعیده فرضی، احمد ایرانیخواه، مهرداد عشقیان، علی زرینی، اسماعیل بختیاری، احمد شمس آصف، عباس شادروان، بهرام ابراهیمی، هرمز سیرتی،امیر عباس توفیقی، نورالدین جوادیان، مسعود زنوزی راد ، فریده دریامج، حبیب بختیاری، محمد رضا علی و به صدابرداری رضا طاهری، افکتور : نرگس موسی پور در مرکز هنرهای نمایشی رادیو تولید شده است.

انتهای پیام /53