مجید امرایی در رابطه با اجراهای عمومی تئاتر خیابانی به خبرنگار تئاتر هنرآنلاین گفت: با برنامه ریزی انجام شده در دفتر تئاتر خیابانی ایران از اسفند سال گذشته تا ابتدای شهریور 91 در محوطه باز مجموعه تئاتر شهر 27 نمایش خیابانی با بیش از 270 اجرا ی عمومی به انجام رسیده است .

امرایی افزود: 27 تئاتر خیابانی هر نمایش با حدود 10 اجرا با تایید دفتر تئاتر خیابانی و حمایت انجمن هنرهای نمایشی به اجرا در آمده است.

وی در پاسخ به این پرسش که اهمیت اجرای عمومی نمایش‌های خیابانی چیست گفت: اجرای عمومی تئاتر خیابانی با توجه به مردمی بودن و شیوه اجرایی این نمایش که خود به دنبال تماشاگر است از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، در دیگر گونه‌های نمایشی مخاطب برای مشاهده نمایش از قبل برنامه‌ریزی می‌کند اما تئاتر خیابانی بدون هیچ چشم داشت مادی و با توجه به مسائل روز مردم خود به میان تماشاگر می‌رود.

مدیر دفتر تئاتر خیابانی مرکز هنرهای نمایش گفت: وجه مردمی، آموزندگی و تعلیمی تئاتر خیابانی آن را از سایر گونه‌ها مجزا می‌کند.

انتهای پیام/54/53