به گزارش هنرآنلاین، حمید شاه‌آبادی در نخستین جلسه دوره جدید هیأت اعزام هنرمندان به خارج از کشور با اشاره به اینکه در بحث اعزام هنرمندان باید به مقوله صرفه‌جویی توجه شود عنوان کرد: در بسیاری از درخواست هایی که مطرح می‌شود ضرورتی وجود ندارد که با رفتن هنرمندان به کشورهای دعوت کننده، ارز از ایران خارج شود.همچنین در هر دعوتی که از هنرمند ایرانی و مدیران هنری انجام می شود باید عزت و شأن ایران در نظر گرفته شود.

شاه‌آبادی خطاب به مدیران بخش های مختلف توضیح داد: در این موارد باید تعارفات کنار گذاشته و با دقت به شرایط دعوت نامه توجه کرد. با یک مقایسه ساده می توان فهمید که در برنامه های هم طراز ما چگونه میزبانی می‌کنیم و کشور دیگر به چه شکل پذیرای ما هستند.

به گفته شاه‌آبادی، بر پایی هفته های هنر جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور جزو موضوعاتی است که می تواند جایگزین اعزام شود زیرا این هفته ها هم بیانگر هنر غنی ایرانی هستند و هم در شأن یک هنرمند برگزار خواهد شد.

معاون امور هنری وزیر ارشاد ادامه داد: در برگزاری هفته های هنر نیز اجرای مراسم افتتاحیه و اختتامیه همراه مکان قابل قبولی در یک مدت معین با شرایط تبلیغاتی مناسب باید مد نظر متولیان قرار گیرد.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر بخشنامه ای از سوی شورای اعزام مصوب شود که از این پس تمام موارد مطرح شده درباره حضور هنرمندان در خارج از کشور بر اساس این بخشنامه تعیین صلاحیت شود.

بنابراین گزارش، در پایان این جلسه، اصغر امیرنیا، مرتضی باقر نژاد، مهدی سیف جمالی و علی تاجیک به عنوان اعضای اصلی و قادر آشنا و سید محمد میرزمانی به عنوان اعضای غیر مستمر شورای اعزام هنرمندان به خارج از کشور از حمیدشاه آبادی معاون امور هنری وزیر ارشاد احکام خود را دریافت کردند.

انتهای پیام/52