هدیه رمضانی خبرگزاری هنر ایران ) هنر آنلاین ( به روزه داران الهی، تصویر کاملی از روزها، مناسبت ها و یادآوری اعمال ماه مبارک رمضان است که با دریافت آن می توانند ضمن آگاهی دقیق از روزها و بهره از ادعیه مخصوص هر روز، برنامه ریزی مناسبی در انجام فرایض دینی و اعمال مربوط به این ماه مبارک داشته باشند .

همچنین نمایش اوقات شرعی هر روز، ادعیه مرتبط با روزها ) عربی و فارسی ( و نمایش چرخش ماه در هر روز از دیگر قابلیت های این تصویر است .

تصویر پیش رو قابل دریافت بوده تا مخاطبان محترم امکان دسترسی دائم به آن را داشته باشند .

برای دانلود اینجا را کلیک کنید