به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، این شورا مرکب از افراد حقیقی و حقوقی است که به منظور حمایت از اجراهای عمومی نمایش عروسکی در تهران و شهرستان‌ها تشکیل خواهد شد تا نسبت به تحقق و عملیاتی کردن این طرح اقدام نمایند. لازم به یادآوری است تجربه دوره گذشته این شورا باعث گردید تا کلیه نمایش‌های منتخب در طول سال به اجرا درآیند و تأثیر مثبتی در گسترش تئاتر عروسکی داشته است و اقدام اخیر می‌تواند اجرای نمایش‌های عروسکی را از اختصاص به ایام جشنواره رهایی بخشیده و در طول سال ما شاهد روشن ماندن چراغ نمایش عروسکی باشیم. با تاکید و حمایت حمید شاه‌آبادی معاون هنری در سال گذشته بر اجرای مستمر نمایش عروسکی و نمایش‌های شرکت داده شده در جشنواره این رویه نیز اخیراً توسط شورای مذکور و پس از رویت و ارزیابی کلیه آثار جشنواره چه تهرانی و چه شهرستانی انتخاب و زمینه اجرای عمومی آثار با حمایت مالی مرکز محقق خواهد شد. گفتنی است شورای مذکور هفته آینده فیلم آثار را مورد بازبینی قرار خواهد داد.

انتهای پیام/52/53