محمد مهدی خاتمی مدیر عامل انجمن هنرهای نمایشی ایران، درباره ویژگیهای تئاتر ملی به خبرنگار تئاتر هنرآنلاین گفت: تئاتر ملی اساسا در خصوص رخ دادهای ملی، شخصیت های ملی و مربوط به تاریخ، فرهنگ و هنر یک ملت است. وقایع سیاسی، اجتماعی و حتی علمی نیز می تواند بن مایه تولید آثاری در زمینه تئاتر ملی باشد.

وی تئاتر را آئینه مقابل فرهنگ و مناسبات اجتماعی در هر جامعه ای دانست و بیان کرد: یکی از کارکردهای تئاتر بروز و ظهور اتفاقات و شخصیت های برگزیده اجتماعی بر روی صحنه نمایش است.

مدیر عامل انجمن نمایشی ایران با اشاره به اینکه در مورد تئاتر ملی باید موردی آثار را بررسی کرد گفت: نمایشنامه های خارجی یا ترجمه، که سنت ها و فرهنگ آن کشور در نمایش جاری است را می‌شود با توجه به فرهنگ خودمان برگردان کنیم .در واقع قصه همان قصه است اما در ایران، بیان همان مضامین در قالب فضای ایرانی بیان می شود. محتوا و مفهومی که توسط نمایش به تماشاگر منتقل می شود بسیار مهم است و باید مربوط به فرهنگ ایرانی باشد بنابراین به اعتقاد من در مورد تئاتر ملی باید موردی قضاوت کرد.

خاتمی با اشاره به این موضوع که طرح استقرار گروه های نمایشی از سوی معاونت هنری طرحی ارزشمند برای گروه های نمایشی است تصریح کرد: با طرح استقرار گروه های نمایشی تئاتر و گروه های وابسته به آن در سر تا سر کشور ساماندهی می شوند و زمینه برای پیشرفت و توسعه این هنر نمایشی فراهم می شود.

وی در ادامه افزود: حال اگر گروه های تئاتری در نقاط مختلف کشور اثری را بر روی صحنه بیاورند که مربوط به فرهنگ و آیین های منطقه خود باشد کاری در زمینه تئاتر ملی تولید کرده‌اند و شاید اتفاق مناسبی باشد اگر که هر سال در عرصه تئاتر ملی جشنواره ای برگزار شود تا زمینه برای گسترش این آثار فراهم شود.

خاتمی با بیان اینکه، هدف تئاتر تعالی انسان و رشد اخلاق است ادامه داد: وظیفه معاونت امور هنری توسعه و حمایت از تئاتر است، بسیاری از آثار تولید شده که توسط معاونت امور هنری حمایت می شوند آثاری در زمینه تئاتر ملی است. در زمینه تئاتر ملی دیدگاه ها متفاوتی وجود دارد اما مسئله مهم این است که در تقابل این دیدگاه ها بتوانیم به تعریف درست و منطقی در این حوزه برسیم.

انتهای پیام/54/53