به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی تئاتر مولوی، شنبه‌هایِ مولوی از پاییز سال ۱۳۹۱، در روزهای شنبه‌ی هر هفته در تئاتر مولوی به صورت رقابتی، همراه با نقد و بررسی در پایان هر خوانش برگزار می‌شود و تئاتر مولوی در آخرین شنبه‌ی سال به عنوان اختتامیه، از بهترین نمایش نامه؛ خوانشگر مرد، زن و همچنین کار برگزیده تقدیر به‌ عمل می‌آورد و نمایش‌نامه‌ی برگزیده برای تولید به شورای مرکزی تئاتر مولوی معرفی می‌شود.

بخش‌ها:

الف) تألیف: آخرین نمایش‌نامه‌‌ی نگارش یافته توسط هنرمندان (دانشجویان و غیر دانشجویان) که تاکنون در جشنواره‌ها و مراکز تئاتری به اجرا درنیامده باشند

ب) ترجمه: نمایش‌نامه‌های ترجمه شده در سال‌های اخیر که اثرگذار بر جریان نمایش‌نامه‌نویسیِ معاصرِ جهان بوده اند وتا کنون در ایران به اجرا در نیامده باشند

پ) مرور: مرورِ نمایش‌نامه‌نویسی دهه‌‌ی۶۰ خورشیدی ایران

مدارک مورد نیاز:

- تکمیل و ارائه فرم فراخوان

- چکیده سوابق هنری متقاضی در یک صفحه A۴ به صورت تایپ شده

- یک قطعه عکس پرسنلی متقاضی (کارگردان)

- سه نسخه نمایش‌نامه‌ی تألیفیِ تایپ شده به همراه CD آن در محیط word و اگر نمایش‌نامه چاپ شده باشد۳ نسخه ی کتاب

ضوابط عمومی:

- ارائه اجازه‌نامه‌ی کتبی نویسنده، مترجم یا ناشر ضروری است

- نمایش نامه های تالیفی چاپ شده ایرانی، مشروط به ارائه نشدن آن در هیچ جشنواره و اجرای عمومی قابل ارائه خواهد بود

- هر هنرمند صرفاً می‌تواند در یکی از بخش‌های شنبه‌هایِ مولوی حضور داشته باشد

-گزینش نهایی برای اجرای نمایشنامه خوانی، پس از مرحله بازخوانی، به وسیله نسخه تصویری در فرمت DVD انجام خواهد شد

- تعیین زمان و مکان اجرای نمایش‌ها بر عهده ستاد برگزاری و براساس امکانات موجود خواهد بود

- مدارک، عکس و نمایش‏نامه‏های ارسال شده مسترد نخواهد شد

- بعد از مرحله بازخوانی به هیچ وجه امکان تغییر متن و یا کارگردان (متقاضی اثر) وجود ندارد

- تکمیل و ارائه فرم شرکت در شنبه‌هایِ مولوی به منزله‌ی پذیرش شرایط و قوانین و زمان‌بندی آن است

- چنانچه مواردی در این فراخوان درج نشده باشد طی روز‌های آتی توسط ستاد برگزاری اعلام خواهد شد.

گاه‌شمار:

- مهلت دریافت متون تا تاریخ ۲۰/۵/۱۳۹۱

- اعلام فهرست متون پذیرفته شده تا تاریخ ۱۰/۶/۱۳۹۱

- ارزیابی آثار تا تاریخ ۱۰/۷/۱۳۹۱

- اختتامیه و معرفی برگزیدگان در تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱

انتهای پیام/54/53