محمد حسین ناصر بخت، کارگردان و مدرس دانشگاه با بیان اینکه در زمینه تئاتر ملی بحث ها و اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد، به خبرنگار تئاتر هنرآنلاین گفت: به عقیده من هر اثر هنری که نمایشگران ایرانی در عرصه متن و اجرا تولید کنند، هر آنچه تجربه قومی ما و نتیجه دست آوردهای ایرانیان را در طول سالیان در صحنه نمایش القا کند به تئاتر ملی تعلق دارد.

وی در ادامه افزود: در واقع همه تلاش های برآمده از فکر و ذهن ایرانی که در صحنه تئاتر نشان داده می شود به عنوان تئاتر ملی مطرح است. تئاتر ملی محدود به گروه، شکل و شیوه اجرایی خاصی نیست بلکه هر آنچه از تفکر ایرانی است و از فیلتر روح و ذهن او عبور کرده و بر صحنه نمایش ظهور پیدا کند آثاری متعلق به تئاتر ملی است.

ناصر بخت حفظ و حراست از نمایش های آیینی و سنتی چون تخت حوضی را امری لازم دانست و خاطر نشان کرد: نمایش های آیینی- سنتی نمایش های ایرانی هستند که باید حفظ و حراست شوند و نباید تئاتر ملی را تنها به این حوزه از هنر نمایش محدود کرد.

وی همچنین گفت: نمایشنامه نویسان ایرانی حتی اگر با استفاده از الگوها و شیوه های غرب آثاری را تولید و بر روی صحنه نمایش آورند چون به بیان مسائل انسان ایران پرداخته اند آثاری در زمینه تئاتر ملی تولید کرده اند. به مفهوم کلی رشد هنر تئاتر با هر نگاهی نیازمند امکان ظهور و بروز آن در میان تمامی اقشار جامعه است. بنابراین با گسترش تئاتر و نزدیکی آن با مردم، آشنایی بیشتری بین این هنر نمایشی و افراد جامعه ایجاد می شود که خود زمینه ای برای رشد تئاتر ملی است.

ناصر بخت طرح استقرار گروه های نمایشی که از سوی معاونت امور هنری انجام گرفته را مثبت ارزیابی کرد و خاطر نشان کرد: طرح استقرار و سازماندهی گروه های نمایشی اتفاقی مثبت برای رسیدن گروه ها به درخواست هایشان است و اینکه گروه ها سازماندهی شده تر عمل کنند،گروه های تئاتری باید از این فرصت برای مطرح کردن خواسته ها و نیاز ها استفاده کنند.

وی در ادامه پیشرفت تئاتر را در گرو امکان انسجام و استمرار این هنر نمایشی دانست و تصریح کرد: گروه های تئاتری باید هرچه منسجم تر باشند و با وحدت بیشتری عمل کنند اساسا تئاتر هنری گروهی است و ما امروز در بحث تئاتر ملی به وحدت نیازمندیم.

ناصر بخت در پایان گفت: تئاتر حرفه ای وقتی مخاطب خود را جذب می کند که حرفی برای گفتن داشته باشد و نیاز مخاطب را مطرح کند زیرا تئاتر هنر اندیشه و نقد و بررسی است.

انتهای پیام/54/53