به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، قادر آشنا در متن حکم وی نوشته است: هنر نمایش بدون تردید توان و زمینه بسیار قابلی برای ارائه مفاهیم بلند انسانی و ایمانی دارد. نمایش دینی نه یک گونه و نوع، که یک بستر و مبنا است برای ارتباط هنرمند و مخاطبش با هر آنچه ناب و آسمانی است. گرایش ازلی، ابدی در نهاد هر انسان پاک نهاد که نیازمند مراقبت و تربیت است.

وی در ادامه همچنین یادآور شده است: تجربه برگزاری دو دوره جشنواره نمایش‌های دینی«صاحبدلان» این امید را در قلب دوستداران هنر نمایش زنده کرد که با برنامه ریزی، درایت و تلاش صادقانه می توان روزهای پر فروغ نمایش دینی را بر صحنه های تئاتر ایران عزیز شاهد بود. از این رو و با نظر به تجربه، تعهد و تخصص جنابعالی به موجب این حکم به عنوان دبیر سومین جشنواره بین المللی تئاتر دینی «صاحبدلان» منصوب می شوید.

انتهای پیام/۵۴/۵۳