به گزارش هنرآنلاین به نقل از روابط عمومی مرکز هنرهای نمایشی، فراخوان سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر که از که تئاتر ۲۶ دی ماه تا ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۱برگزار می شود، منتشر شد.
رویکردهای ساختاری

-تنوع در ارائه گونه‏های نمایشی با در نظر گرفتن جاذبه های لازم برای مخاطب

-توجه به دستاوردهای جدید تکنولوژی در اجرا در حد امکان

رویکردهای مضمونی

- توجه به دین، امید، آگاهی و اخلاق و فضائل الهی و معنوی در زندگی انسان

- تلاش در تبیین، تشویق و ترویج تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ملی

- توجه به فرهنگ ملی با عنایت به زندگی و آثار مشاهیر، مفاخر، علما و دانشمندان ایرانی

- انقلاب اسلامی و دست آوردهای آن

- دفاع مقدس، مقاومت و بیداری اسلامی

- توجه به مسائل و معضلات اجتماعی و فرهنگی جامعه

بخش‌های جشنواره:

- تئاتر ایران، تئاتر بین‌ا‌لملل، تجربه‌های نو، تئاتر مناطق، نگاه تازه، تئاتر خیابانی، بخش ویژه، مسابقه نمایشنامه نویسی، مسابقه و نمایشگاه عکس و پوستر

توضیح:

- ستاد برگزاری جشنواره به منظور حمایت از گروه‌های نمایشی، نویسندگان و بالا بردن سطح کیفی آثار برای نخستین بار اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

- همکاری مشاور کیفی با کلیه گروه‌های نمایش (در صورت درخواست کارگردان)

- متقاضی شرکت در جشنواره، بخش‌های مورد نظر خود را بر حسب اولویت پیشنهاد داده و به تناسب موارد خواسته شده اختصاصی هر بخش؛ نمایشنامه یا نمایش خود را به دبیرخانه ارائه می‌دهد ولی تعیین قطعی بخش نمایش‌ها، در ارزیابی نهایی توسط هیئت انتخاب و با در نظر گرفتن تناسب اثر با بخش‌های جشنواره و اولویت های پیشنهادی کارگردان صورت خواهد گرفت.

- ستاد برگزاری در نظر دارد در ادامه برگزاری بخش فجر استانی و اعزام گروه‌های نمایشی منتخب برای اجرا در شهرستان‌های کشوراین بخش را در ۱۰استان کشور با مشارکت ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار نماید.

الف- تئاتر ایران

به منظور تولید آثار جدید و حمایت از نمایش حرفه‌ای این بخش با عنایت به موارد زیر برگزار خواهد شد.

- نمایشنامه‌های پیشنهادی به این بخش باید از آثار نویسندگان ایرانی بوده و تاکنون هیچ اجرایی از آن‌ها (عمومی و جشنواره‌ای) به صحنه نرفته باشد.

- کارگردان متقاضی حضور در این بخش باید سابقه یک اجرای عمومی و یا شرکت در جشنواره فجر (بخش‌های صحنه‌ای) را داشته باشد.

( تهران ۱۵ نوبت اجرا و شهرستان ۷ نوبت اجرا).

- به گروه‌های راه یافته به این بخش حداکثر تا سقف۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به تشخیص هیئت انتخاب کمک هزینه اجرا پرداخت می‌شود.

- حداکثر ۱۲ اثر در این بخش پذیرفته خواهد شد.

ب- بین‌الملل

ستاد برگزاری سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با هدف ایجاد زمینه تعامل فرهنگی بین گروه‌های تئاتر داخلی و خارجی و نیز ارائه الگوهای شایسته تئاتری برای هنرمندان جوان و ایجاد امکان رقابت و سنجش بین هنرمندان شرکت کننده از ایران و سایر کشورها بخش بین‌الملل را برگزار می ‌ند.

- نمایشنامه‌های پیشنهادی به این بخش باید از آثار نویسندگان ایرانی بوده و تاکنون هیچ اجرایی از آن‌ها (عمومی و جشنواره ای) به صحنه نرفته باشد.

- کارگردان متقاضی حضور در این بخش باید سابقه یک اجرای عمومی و یا شرکت در جشنواره فجر (بخش‌های صحنه‌ای) را داشته باشد.

- به گروه‌های راه یافته به این بخش حداکثر تا سقف ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به تشخیص هیئت انتخاب کمک هزینه پرداخت می‌شود.

- شرایط حضور نمایش‌های خارجی در این بخش در فراخوان بین المللی ارائه خواهد شد.

ج- تجربه‌های نو

این بخش با هدف جستجوی شیوه های جدید اجرایی، با تکیه بر دانش، تخصص، نوآوری، ابتکار و خلاقیت برگزار خواهد شد.

- نمایشنامه یا طرح اجرا باید به همراه تمام جزئیات و نیازهای سخت افزاری اجرا، به ستاد تحویل داده شود.

- کارگردان متقاضی حضور در این بخش باید سابقه یک اجرای عمومی و یا شرکت در جشنواره فجر (بخش های صحنه ای) را داشته باشد.

- در این بخش اولویت با آثاری است که سعی در جستجوی راه های جدید ارتباط با مخاطب با استفاده از شیوه های نمایش ایرانی را دارند.

- مدیر این بخش یا نماینده دبیر جشنواره پس از تائید طرح اجرا یا نمایشنامه آماده گفتگو با کارگردانان این بخش است.

- به گروههای راه یافته به این بخش حداکثر تا سقف۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به تشخیص هیأت انتخاب پرداخت می شود.

- متقاضیان می بایست به همراه مدارک عمومی؛ طرح و شیوه اجرایی خود را به شکل مبسوط و در صورت امکان بانضمام طراحی صحنه (اسکیس- پلان...) در سه نسخه ارائه نمایند.

- حداکثر ۱۰ اثر در این بخش پذیرفته خواهد شد.

د-تئاتر مناطق

- این بخش شامل نمایش‌هایی است که پس از برگزاری جشنواره‌های استانی و منطقه ای به عنوان برگزیدگان جشنواره-های مناطق به دبیرخانه معرفی می شوند و در صورت تائید شورای انتخاب در جشنواره حضور خواهند داشت.

- اسکان و پذیرایی گروه‌های راه یافته به این بخش به عهده دبیرخانه جشنواره خواهد بود.

- به آثار راه یافته به این بخش با نظر هیئت انتخاب و براساس ضوابط تا سقف ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کمک هزینه پرداخت خواهد شد.

هـ-نگاه تازه

این بخش با هدف کشف استعدادهای خلاق و کمک به گروه های نمایشی جوان برگزار می گردد.

صرفاً آن دسته از هنرمندان جوان که امکان حضور در بخش های دیگر را به واسطه شرایط لازم نداشته باشند می‌توانند متقاضی حضور در این بخش باشند.

- پایان نامه‌های برتر دانشکده های تئاتری کشور در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ با معرفی مدیر گروه مربوط می‌توانند متقاضی حضور در این بخش باشند.

- ترجمه‌های جدید از نمایشنامه های نویسندگان خارجی منوط به اینکه مترجم اثر از خود گروه باشد پذیرفته می‌شود.

- آثار اقتباسی از آثار نویسندگان بزرگ ایران و جهان در صورت دارا بودن شرایط لازم می‌توانند متقاضی حضور در این بخش باشند.

- به گروه‌های راه یافته به این بخش حداکثر تا سقف ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به تشخیص هیئت انتخاب پرداخت می شود.

و-بخش ویژه

- انتخاب آثار این بخش به عهده دبیر جشنواره می باشد.

- نمایش های اجرا شده (اجرای عمومی) در فاصله زمانی بهمن ۱۳۹۰ تا آبان ۱۳۹۱ می توانند متقاضی حضور در این بخش باشند.

- متقاضیان می‌بایست به همراه مدارک عمومی تأییدیه اجرای عمومی خود را به دبیرخانه ارائه نمایند.

* انتخاب این آثار بصورت مشاهده اجرای زنده در ایام اجرای عمومی با هماهنگی ستاد جشنواره یا ارزیابی نسخه تصویری اثر می‌باشد.

ز-تئاتر خیابانی

این بخش با هدف ترویج یکی از گونه های نمایش مردمی در دو بخش میهمان و مسابقه برگزار می گردد.

ز-۱- بخش میهمان:

- برگزیدگان جشنواره تئاتر خیابانی مریوان در صورت تائید شورای انتخاب در بخش میهمان حضور خواهند داشت.

ز-۲- بخش مسابقه:

- متقاضیان حضور در بخش مسابقه تئاتر خیابانی می توانند طرح های خود رابا مضامین پیشنهاد شده رویکردهای مضمونی فراخوان براساس گاه شمار جشنواره به دبیرخانه ارسال نمایند .

- طرح‌هایی با موضوع «تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی» در اولویت انتخاب خواهند بود.

- طرح‌های ارائه شده می بایست نو بوده، اجرای عمومی نشده و در هیچ جشنواره ای شرکت نکرده باشند.

- به گروههای راه یافته به این بخش حداکثر تا سقف ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به تشخیص هیئت انتخاب پرداخت می شود.

- بر اساس انتخاب هیأت داوران ۳ اثر برای حمایت از اجرای عمومی آن ها به مرکز هنرهای نمایشی معرفی می شود.

ح-مسابقه نمایشنامه‌نویسی

ستاد جشنواره با هدف تولید آثار ارزشمند نمایشی و توجه به ادبیات نمایشی کشور این بخش را به صورت رقابتی برگزار و ماحصل تولیدات توسط شورای انتخاب ارزیابی و آثار برتر به چاپ خواهند رسید.

- در این بخش ستاد برگزاری صرفاً پذیرای متون نمایشی ایرانی است که برای نخستین بار در این جشنواره شرکت نموده و تاکنون اجرایی از آن به صحنه نرفته و در هیچ مسابقه نمایشنامه نویسی برگزیده نشده باشد.

- ستاد برگزاری جشنواره بنا به تشخیص هیأت داوران و دبیر جشنواره به تعدادی از نویسندگان نمایشنامه های ارائه شده تا سقف ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پاداش پرداخت خواهد نمود.

- نمایشنامه‌های برگزیده از سوی انتشارات نمایش به چاپ رسیده و به نویسندگان هر کدام از آثار برگزیده تا سقف ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال حق التألیف پرداخت می گردد.

ط-مسابقه و نمایشگاه عکس و پوستر تئاتر

ستاد برگزاری سی امین جشنواره بین المللی تئاترفجر به منظور تقویت حوزه مواد تبلیغی تئاتر، بخش مسابقه و نمایشگاه پوستر و عکس تئاتر را برگزار می کند.

شرایط

متقاضیان حضور در این بخش، همراه با پر کردن فرم تقاضا، می توانند تا سقف ۵ اثر(عکس یاپوستر) در این بخش حضور یابند.

محدوده زمانی مد نظر برای آثاری که در این بخش پذیرفته می شوند دی ماه ۱۳۹۰ تا آبان ماه ۱۳۹۱ است.

ذکر نام نمایش، نویسنده، کارگردان، تاریخ و محل اجرا در پشت آثار بر روی برچسب ضروری است.

متقاضیان حضور در بخش عکس، می بایست فایل عکس ها با وضوح حداقل ۳۰۰ dpi به همراه عکس های چاپ شده حداقل در ابعاد ۲۰×۳۰ سانتی متر را با مدارک عمومی ارسال کنند.

متقاضیان حضور در بخش پوستر ، علاوه بر ارائه پوستر در ابعاد واقعی، می بایست فایل (tif) آن را ارسال کنند.

آثار برگزیده علاوه بر ارائه در نمایشگاه در کتاب ویژه جشنواره نیز به چاپ خواهند رسید.

مقررات عمومی جشنواره

- از میان آثار حاضر در بخش های تئاتر ایران، نمایش‌های ایرانی بخش بین الملل، تجربه های نو، نگاه تازه و میهمان، ستاد برگزاری جشنواره آثاری را به اداره کل هنرهای نمایشی جهت حمایت از اجرای عمومی آثار در سال ۹۲ معرفی می نماید. فرایند توافق با مدیران تالارها برای زمان و مکان اجرای این آثار از سوی کارگردان نمایش صورت می گیرد و حمایت از اجرای عمومی پس از اخذ این توافق انجام خواهد گرفت.

- در حوزه آثار صحنه ای ستاد برگزاری براساس کیفیت آثار ارائه شده، ارزیابی هیأت انتخاب بخش های مختلف و تأیید دبیر جشنواره یک یا چند بخش رقابتی برگزار خواهد نمود.

- هر هنرمند صرفاً می تواند در یکی از بخش های صحنه ای جشنواره حضور داشته باشد.

- ستاد جشنواره نظر به مشکلات پیش‏بینی نشده برنامه‏ریزی و تنظیم جدول اجراهای جشنواره هیچ تعهدی نسبت به هماهنگی حضور بازیگران مشترک در اجراهای متفاوت را نخواهد داشت.

- ارائه اجازه نامه کتبی نویسنده، مترجم یا ناشر در تمامی بخش ها ضروری است.

- تعیین زمان و مکان اجرای نمایش ها بر عهده ستاد برگزاری و براساس امکانات موجود خواهد بود.

- اسکان و پذیرایی گروه های شهرستانی و خارجی پذیرفته شده بر عهده ی ستاد برگزاری است.

- ستاد برگزاری جشنواره مسئولیتی در قبال ساخت و ساز دکور، دوخت لباس و چاپ مواد تبلیغاتی نمایش‏ها نداشته و صرفاً خدمات معمول نصب دکور، آماده سازی صحنه را ارائه می دهد.

- مدارک، عکس، پوسترها، نمایش‏نامه‏ها و فیلم های ارسال شده (اعم از پذیرفته شده و پذیرفته نشده) مسترد نخواهد شد.

- ستاد برگزاری جشنواره به تشخیص کمیته انتخاب هر بخش، کمک هزینه گروه‏های راه یافته رابا توجه به موارد زیر مشخص می‏کند:

الف- نیازهای ضروری صحنه شامل (دکور، لباس و موسیقی ...)

ب- تعداد عوامل اجرایی گروه به منظور تامین هزینه‏های ایاب و ذهاب.

ج- سطح کیفی و تعداد اجراها در جشنواه

- شرکت‏کنندگان در بخش‏های مختلف جشنواره با ارسال اثر خود متعهد به پذیرش قوانین و سیاست‏گذاری‏های جشنواره هستند، عدم رعایت این قوانین خصوصاً در زمان‏بندی جشنواره موجب حذف آثار خواهد شد.

- چنانچه مواردی در این فراخوان درج نشده باشد موضوع از طریق استعلام علاقه‏مندان حضور در جشنواره و تصمیم ستاد جشنواره اعلام و اجرا خواهد شد.

مدارک عمومی مورد نیاز در بخش‌های مختلف

- فرم تکمیل شده تقاضای حضور

- مجوز کتبی نویسنده، مترجم یا ناشر

- چکیده سوابق هنری متقاضی در یک صفحه A۴ به صورت تایپ شده

- چکیده اثر در یک صفحه A۴ به صورت تایپ شده

- یک قطعه عکس پرسنلی متقاضی

- سه نسخه نمایش نامه تایپ شده به همراه CD آن در محیط word

- چهار نسخه (DVD) فیلم نمایش آثار اجرا شده داوطلب شرکت در بخش ویژه (آثاری که در فاصله زمانی ۹۰/۱۲/۱ تا ۹۱/۰۸/۳۰ اجرای عمومی شده باشند)

گاه‌شمار جشنواره

الف: بخش های (ایران- بین الملل- تجربه‌های نو- نگاه تازه)

- مهلت دریافت متون تا تاریخ ۱۳۹۱/۵/۱۰

- اعلام فهرست متون پذیرفته شده تا تاریخ ۱۳۹۱/۵/۳۰

- ارزیابی آثار (مرحله اول)تا تاریخ ۱۳۹۱/۷/۳۰

- ارزیابی نهایی تا تاریخ ۱۳۹۱/۹/۱۵

ب: بخش ویژه (آثار اجرا شده)

- مهلت دریافت آثار تا تاریخ ۱۳۹۱/۹/۱

ج: مسابقه نمایشنامه‌نویسی

- مهلت دریافت آثار تا تاریخ ۱۳۹۱/۷/۳۰

د: تئاتر خیابانی

- مهلت دریافت طرح ها تا تاریخ ۱۳۹۱/۶/۱۵

- اعلام فهرست طرح های پذیرفته شده تا تاریخ ۱۳۹۱/۶/۲۵

- ارزیابی آثار تا تاریخ ۱۳۹۱/۸/۲۰

هـ: مسابقه و نمایشگاه عکس و پوستر

- مهلت دریافت آثار تا تاریخ ۱۳۹۱/۸/۱۰

جهت دریافت فرم تقاضای شرکت در جشنواره، فایل پیوست را دانلود کنید.

نشانی دبیرخانه: تهران- خیابان آیت ا.. طالقانی- قبل از میدان فلسطین- خ شهید سرپرست جنوبی- کوچه پارس- پلاک ۵- طبقه سوم.

انتهای پیام/54/53