به گزارش هنرآنلاین، موسیقی فلامنکو از تاثیر موسیقی قوم مورو (مسلمانان شمال آفریقا)، موسیقی لاتین و موسیقی عربی شکل گرفته و از سه بخش رقص، آواز و گیتار تشکیل می‌شود.

به گفته یکی از هنرمندان حاضر در این فستیوال، فلامنکو ریشه در جامعه فئودال آندالوس قدیم دارد که نمادی از رنج و اندوه کشاورزان آن زمان را به نمایش می‌گذارد.

این هنرمند همچنین در عین حال افزوده: با وجود این فلامنکو همانند درختی می‌ماند که دارای شاخه‌های مختلفی است که هر یک از این شاخه‌ها گویای احساسی متفاوت است.

این هنرمند در پایان خاطر نشان کرده: در فلامنکوی مدرن تمام ساختارهای آوازی بر جای خود می‌مانند ولی حرکات بدن، گویای فرهنگی مدرن است که با حرکات بدنی فلامنکوی سنتی متفاوت است.

انتهای پیام/