به گزارش هنرآنلاین، گالری "اوورستاک آرت" فهرستی از نقاشی‌های رنگ و روغن پرطرفدار سال 2012 منتشر کرده که رتبه نخست آن به "پابلو پیکاسو" تعلق گرفت.

بنابر این گزارش، پیکاسو با تابلوی "خواب" توانست شاهکار معروف ونگوک یعنی "شب پرستاره" را کنار بزند و در صدر فهرست قرار بگیرد. "شب پرستاره" طی هفت سال گذشته، چهار بار صدرنشین فهرست محبوب‌ترین نقاشی‌های رنگ و روغن سال بود. این نقاش سرشناس علاوه‌بر رتبه اول، مقام‌های هشتم و نهم این رده‌بندی را نیز به خود اختصاص داد.

ونگوک نیز با تابلوهای "شب پرستاره"، "کافه تراس در شب" و "شاخه‌های شکوفه‌زده‌ درخت بادام" توانست رتبه‌های دوم تا چهارم این فهرست را به دست آورد.

"گوستاو کلیمت" در مقام پنجم این فهرست قرار گرفته و پس از آن دو نقاشی "راه باغ در جیورنی" و "نیلوفرهای آبی" از کارهای مشهور "کلود مونه"، ششمین‌ و هفتمین نقاشی‌های محبوب سال 2012 لقب گرفتند.