به گزارش هنرآنلاین، این شهر زائران مشتاقی که از مناطق دور می‌آیند را استقبال می‌کند. با گنبدهایش که نور خورشید را منعکس می‌کند. با مناره‌هایش که در آسمان‌های بالاست. مانند آن است که می‌گوید بیایید اینجا است حاجت‌ها استجابت می‌شود به اذن خدا... هیچ بیچاره‌ای تا کمکش نکنم استقبال نمی‌کنم. هیچ غمگینی را تا خوشحال نکنم و به خانواده خود شاد نفرستم راحت نمی‌شوم. این بهشت موسی و جواد است.

منبع: http://aljawadain.org